Galo wephuka kubazali kusuka eyabafundi

Celani Sikhakhane

Impi ephakathi kwabafundi ababanga izintombi esikoleni samabanga aphezulu iSihlahlasenkosi ibukeka isekude ukuphela.

NgoLwesibili abazali abebekhathazekile abebekhempe ngaphandle kwesikole bezogada izingane zabo, kudingeke ukuthi babaleke basindise izimpilo zabo ngesikhathi kuqubuka impi esikoleni esisemakhaya KwaNongoma, KwaZulu-Natal.

Abazali babaleke bagcwala izinkalo   ngesikhathi isuka.

Kudingeke ukuthi kubizwe amaphoyisa omphakathi azohlakaza impi kanti kuthathwe izando, imimese, izinduku, izagila kanye nocelemba kwabanye abafundi.

Impi yenzeke ngesikhathi isikole sinohlelo lokucija amakhono, olwethulwa yiNhlangano i-Sinothando Youth.

Lolu hlelo olusiza abafundi ukuthi bafake izicelo ezikhungweni zemfundo ephakeme kudingeke ukuthi lumiswe.

I-Scrolla.Africa siyaqonda ukuthi kulokhu impi iqale ngemuva kokuthi abafundi bebone abebefunda nabo, asebefunda esikoleni samabanga aphezulu iTholukukhanya, bethamele lolu hlelo.

Namaphoyisa kuthiwa acikekile awasenalo icebo lokuthi azobhekana kanjani nalolu dlame ngoba luthinta izingane.

UPhohloza Zungu weNhlangano i-Sinothando Youth utshele i-Scrolla.Africa ukuthi kumele babize amaphoyisa ukuze azobhekana nalesi simo.

“Inzima lento kanti kumele kwenziwe okuthile ngokushesha,” kusho uZungu, “Ngesikhathi simatasa ehholo sizwe abazali bekhala ngaphandle bezama ukubaleka. Kumele ziboshwe lezo zingane ngoba ngeke sibe nesimo esinjena.”

Ezinye yezingane ebezidala udlame eSihlahlasenkosi ixoshiwe esikoleni samabanga aphezulu iTholukukhanya ngenxa yokungaziphathi kahle.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Nqobile Gwala, usiqinisekisile isigameko lapho abafundi bebandakanyeka khona empini. Amaphoyisa athole imimese, izando kanye nezinduku. Alikho icala elivuliwe.

Izihloko zakamuva