EzaseKZN ezifingqiwe: UNdunankulu ubheke ngeso lokhozi izimali zenhlekelele yasoTongaat

USihle Mavuso ukulethela ezenzeka KwaZulu Natal

E-Tongaat – UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uThami Ntuli uthembise ukuthi uhulumeni wesifundazwe uzoqapha ngeso lokhozi ukusetshenziswa kwemali yezimo eziphuthumayo eyabelwe ukusiza nokwakhiwa kabusha endaweni ehlaselwe umoya onamandla oThongathi enyakatho yeTheku. UNtuli uthi yonke imali esetshenzisiwe izobalwa, futhi bazoqinisekisa ukuthi uhulumeni wesifundazwe uthola yonke into ethengwayo ukusiza umphakathi ukuthi wakhe kabusha. NgoLwesibili ukhulume nomphakathi wasoTongaat ngemuva kokuhambela le ndawo ukuyohlola imizamo yokusiza umphakathi.

E-Thekwini– I-National Education, Health and Allied Workers Union isibhalele uNgqongqoshe wezeziMali e-KZN izwakalisa ukungenami kwayo ngokuvalwa kwehhovisi layo eThekwini. Encwadini, inyunyana ehambisana ne-ANC ithe noma yiluphi uhlelo lokulungisa noma lokuhlela kabusha kumele lwenziwe ngezinhlaka ezisemthethweni zokuxoxisana. Yengeze ngokuthi ikhathazekile ngokubukela phansi ukuxoxisana ngokuhlanganyela.

E-Ladysmith – Umasipala wesifunda sasoThukela oseMnambithi ulethe imenenja yezamanzi nezobuchwepheshe ngemuva kokumisa uNeal Khuzwayo ngesonto eledlule. Isikhundla sikaKhuzwayo sithathwe nguXolani Mthembu njengoba kusalindwe ukuqondiswa kwezigwegwe kwakhe uKhuzwayo. UMthembu akamusha emkhakheni wezamanzi njengoba ebambe isikhundla esifanayo kumasipala wesifunda i-King Cetshwayo e-Richards Bay. Unikezwe umsebenzi wokusiza leli dolobha ukuthi lixazulule izinkinga zamanzi.

E-Mgungundlovu– UNgqongqoshe omusha wezemiSebenzi yoMphakathi kanye neNgqalasizinda, uLukas Meyer usephinde wathi asikho isidingo sokuxoxisana nezigebengu zezokwakha esifundazweni. UMeyer uthe ayikho indlela abangasebenzisana ngayo nezinhlaka ezingekho emthethweni. Uphinde watshela i-Scrolla.Africa ukuthi ukucwaningwa kwamabhuku azo zonke izakhiwo zikahulumeni nomhlaba esifundazweni sekuqalile futhi uzothola imibiko yamasonto onke mayelana nalolu hlelo.

Olundi – U-Ivan Barnes onguMengameli we-National Freedom Party (NFP), usesondele ekubeni yikhansela kumasipala waseZululand oLundi. Lokhu kungemuva kokuthi iKhomishani yoKhetho eziMele eNingizimu Afrika ibhalele umasipala iwubikela ukuthi uBarnes usevale isikhala sekhansela uMnuz Sibusiso Nkosi ngenxa yokuthi uphezulu ohlwini lwamalungu asohlwini lwabalindile. I-NFP ibheke lo umasipala wesifunda njengoba inezihlalo eziningi zomkhandlu uma kuqhathaniswa ne-ANC ne-EFF.

Esithombeni esingenhla: UNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi uhulumeni uzoyiqapha ngelokhozi imali yezinhlekelele o-Tongaat.

Umthombo: Sihle Mavuso

Izihloko zakamuva