EzaseKZN ezifingqiwe: Oklebe bafuna uthuli abesilisa abantshontshe imali kaHulumeni

EMgungundlovu – Uphiko loKlebe lunxuse umphakathi ukuthi ubasize ukubamba abesilisa abathathu abathole imali ngomgunyathi eMnyangweni wezoBulungiswa nokuThuthukiswa koMthethosisekelo ngoMbasa nyakenye. Abasolwa, uNkosinathi Sboniso Mtambo (41), uThemba Nkosikhona Nhleko (33) noPhumlani Experience Mhlongo (36) kanti kukholakala ukuthi bacashe eThekwini, KwaZulu-Natal.

EThekwini– I-DA eThekwini ifuna izimpendulo kumphathi wedolobha elidonsa kanzima uMusa Mbhele mayelana nohambo lwakhe lwakamuva lokuya e-USA nethimba elikhulu. I-DA isola ukuthi lolu hambo olwethulwe njengeNgqungquthela yokuTshala iziMali, luhlanganisa amalungu ebandla, hhayi osomabhizinisi njengoba kushiwo. Lolu hambo obeluhlanganisa neKhansela uThembo Ntuli kuthiwa ludle abakhokhi bentela u-R30-million.

KwaNongoma –Kuphazamiseke ukusebenza kwansuku zonke kumasipala waKwaNongoma odonsa kanzima ngasezimalini ngesikhathi abahlinzeki bethathe ama-photocopies abo ngenxa yokungakhokhelwa. Imenenja kamasipala uMnuz Sipho Nkosi ayizange iphendule imibuzo mayelana nokuthi umasipala uzoyikhokhela nini inkampani ehlinzeka ngomsebenzi bese ibuyisela ama-photocopiers.

EThekwini– ISouth African Local Government Association (SALGA) isihalalisele abebengabaholi bohulumeni basekhaya abaqokelwe ukusebenza ezingeni lesifundazwe ngemuva kokhetho lwangomhlaka-29 ngoNhlaba. Kubaholi abahalaliselwe uMnuz Mxolisi Kaunda waseThekwini, osesigungwini somkhandlu wezifundazwe kuzwelonke, uMnuz Mncedisi Maphisa waBaqulusi, osesiShayamthetho KwaZulu-Natal.

EThekwini – Imeya entsha yeTheku, uCyril Xaba, ivikele imenenja yedolobha uMusa Mbhele yathi akufanele ehlulelwe ngabezindaba. UXaba uphendule imibuzo ye-Scrolla.Africa mayelana nophenyo oluthinta uMbhele, obhekene nezinsolo zokusebenzisa imali engekho emthethweni yenkampani ehlinzeka ngemisebenzi ukuze kuthuthukiswe isithabathaba somuzi wakhe waseCowies Hill.

Esithombeni esingenhla: Abasolwa abathathu abafunwa uphiko loKlebe.

Umthombo: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva