ESIBATHANDILE BASILAHLEKELA: ABANTU BASENINGIZIMU AFRIKA ABAYIZI-52,372

Mmaditaba

Mhla zingama-26 kuNdasa. Isikhumbuzo segciwane elinesihluku.

Namuhla kuphela unyaka kusukela ngosuku lokuqala lomvalelo ngenxa ye-coronavirus – futhi kube unyaka onzima kakhulu.

Ngaphandle kwazo zonke izindlela zokugwema nokuvikela, igciwane elinesihluku laligijimela esizweni, lingayeki muntu, lingena kunoma yimuphi umkhakha.

Kusukela umvalelo onzima uqale mhla zingama-26 kuNdasa ngowezi-2020 igciwane selithathe amaqhawe, amaphayona, nabantu abaningi ebesibazi futhi sibathanda kusuka ezindimeni zabo ezivelele ezimpilweni zethu.

Ngomhla zingama-27 kuNdasa ngowezi-2020 – UMadeleine Van Wyk waba ngowokuqala waseNingizimu Afrika ukubulawa yi-Covid-19 – kusukela lapho kube nokushona kwabantu abangaphezu kwabayizi-50 000 ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid.

Mhla zingama-31 kuNdasa ngowezi-2020 – kwashona UGita Ramjee, owayengusosayensi nomcwaningi ekuvimbeleni i-HIV.

Mhla ziyi-13 kuNhlaba ngowezi-2020 – uLungile Tom, owayengu-opharetha wekhamera ku-eNCA.

Mhla ziyi-13 kuNtulikazi ngowezi-2020  – uZindzi Mandela.

Mhla ziyi-19 kuNtulikazi ngowezi-2020  – Moonyeenn Lee, i-ejenti kanye nomqondisi wokulingisa we-The Bang Bang Club ne-Tsotsi.

Mhla zingama-20 kuNtulikazi ngowezi-2020 – Kushone uPhelisile Nyishe. Ubongwa ngudadewabo, uNozipho Nyishe othi ngesikhathi i-Covid-19 ithatha umfowabo, yathatha isisekelo sakhe. “Umfowethu ubeyikho konke kimi. Izingane zami bezimthanda futhi zimlalela.”

Mhla ziyi-18 kuNcwaba ngowezi-2020 – Sibusiso Mseleku, intatheli yezeMidlalo.

UNkululeko Khanyi ushonelwe ngumalume wakhe, omamncane bakhe ababili nomzala wakhe oyedwa abashone phakathi kukaMfumfu ngowezi-2020 noMasingana ngowezi-2021. Uthe ithemba lakhe lisezandleni zikaNkulunkulu njengoba amalungu omndeni wakhe amaningi enaleli gciwane.

Mhla ziyi-11 kuLwezi ngowezi-2020 – UMongameli Bobani, owayeyiMeya kaMasipala wase-Nelson Mandela Bay Metropolitan wadlula emhlabeni.

NgoZibandlela ngowezi-2020 – uGee Six Five, igama lakhe langempela uNkosingiphile Selepe, obephila impilo ngokugcwele nsuku zonke, naye ubulawe yigciwane.

Mhla ziyisikhombisa kuZibandlela ngowezi-2020 – UDawn Lindberg wedlula emhlabeni. Kanye nomyeni wakhe uDes, babehlala benengxabano nohulumeni wobandlululo. Ngandlela thile iculo labo, The Seagull’s name was Nelson alizange lidonse ukunaka kwabacwaningi abachemile kwezepolitiki.

Umculi uNathi Mankayi ulahlekelwe ngabazali bakhe bobabili ngesikhathi samaholide. “Emasontweni amabili edlule ngilahlekelwe ngumama nobaba wami engibathanda kakhulu futhi ngabhekana nezinsuku ezinzima kakhulu empilweni yami.”

Umculi wezokholo futhi onqobe imiklomelo eminingi uDr Tumi ulahlekelwe ngubaba wakhe ngoZibandlela. Ebavulela isifuba ku-Facebook, ubhale wathi, “Kube yintokozo enkulu ukubizwa ngendodana yakhe.”

Mhla zingama-22 kuZibandlela ngowezi-2020 – Ngenkathi abantu emphakathini wakhe benobunzima emishadweni yabo noma ebudlelwaneni babo, baphendukela kugogo u-Evelyn Tlhabane ukuthola ukuhlakanipha nezeluleko. Usindise imishado eminingi futhi wanikeza imindeni eminingi induduzo ngengadi yakhe yemifino.

Mhla zizine kuMasingana ngowezi-2021 – Intandokazi yokudla yaseNingizimu Afrika ebizwa ngoMam ‘D, uDorah Sitole, ushone ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid ekuqaleni kukaMasingana. Eneminyakeni engama-67, uMam D wayesanda kukhipha incwadi yakhe yokupheka ebizwa nge-40 Years of Iconic Food.

Mhla zinhlanu kuMasingana ngowezi-2021 – UMhlengikazi uMohlatlego Mathekga uthe uyabazi ubungozi obukhona emsebenzini wakhe. “Wayenomoya omuhle futhi omnene. Wonke umuntu ubemfunela okuhle,” kusho umfowabo uMoyahabo Mabeba.

Mhla ziyisithupha kuMasingana ngowezi-2021 – INkosi uVictor Thulare III. INkosi yaBapedi yakhothama ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid. Ubesesikhundleni isikhathi esifushane kusukela ngoNtulikazi ngowezi-2020.

Mhla ziyi-12 kuMasingana ngowezi-2021 – Ukushona kukaDJ Wandi Nzimande kwashaqisa imboni yezemfashini nezokuzijabulisa eMzansi. Amazwi enduduzo atheleka emndenini walomsungu wengqephu yaselokishi iLoxion Kulca.

Mhla zingama-21 kuMasingana ngowezi-2021 – UJackson Mthembu, uNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli ushone ngenxa yezinkinga ezihlobene negciwane. Indiza enophephela emhlane yezokwelapha ebithwele omunye wodokotela bakhe yaphahlazeka ngalo lolo suku, kwashona bonke abahlanu ababekuyo.

Mhla zingama-28 kuMasingana ngowezi-2021 – Kushone umculi owayecula i-opera ne-jazz waseNingizimu Afrika, uSibongile Khumalo, owahlonishwa ngendondo yesibili ephezulu ezweni lonke. Umndeni wakhe uveze ukuthi ushone ngemuva kokugula isikhathi eside.

Mhla zingama-23 kuMasingana ngowezi-2021 – Kudlule uJonas Gwangwa. I-Trombonist, umculi, umqambi wezingoma kanye nenxusa lobuciko obulwa nobandlululo.

Mhla zingama-31 kuMasingana ngowezi-2021 – Kwashona uTozama Mantashe, udadewabo kaGwede Mantashe. UTozama wayeyilungu lePhalamende elisebenza ekomidini lezezimali nezezimboni.

Mhla zimbili kuNhlolanja ngowezi-2021 – UKgothatso Nthle, noma uBanzo njengoba ayaziwa kanjalo, wagula ngoZibandlela futhi wahlolwa ukuthi une-coronavirus. Walwa negciwane waze wagcina eshonile.

Mhla zizine kuNdasa ngowezi-2021 – uKarima Brown, intatheli ephezulu kwa-eNCA eyayiphethe uhlelo lwezindaba zamanje. Ubaziwa ngokungasabi nokuzimisela uma ebhekene nosopolitiki, abahleli bamaphephandaba nabanye abantu abasezikhundleni.

Mhla ziyisikhombisa kuNdasa ngowezi-2021 – UPeter Matlare, obeyisekela loMphathi wakwa-Absa Bank udlulile emhlabeni. Phambilini wayekade enguMphathi kwa-SABC, kwa-Tiger Brands nakwa-Primedia, kanti phambilini wayeyisikhulu kwa-Vodacom.

Mhla ziyi-12 kuNdasa ngowezi-2021 – INkosi yesizwe samaZulu, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu wakhothama eneminyaka engama-72. Wayekade edunguzela enesifo sikashukela futhi wahlaselwa nayizinkinga ezihlobene ne-Covid esibhedlela.

Laba bayingxenye yalabo abaye basishiya. Baningi kakhulu ukuthi ungababala bonke, kodwa bonke balahlekile futhi bakhunjulwe yilabo ababebathanda. Sengathi bonke bangaphumula ngokuthula.

Izihloko zakamuva