Elinye igxathu kolokudla ezikoleni eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Udaba olumayelana nethenda ka-R2 billion yokuphakela izingane ezikoleni seluthathe elinye igxathu elimangalisayo.

Inhlangano yaKwaZulu-Natal isisatshiswe ngokuthathelwa izinyathelo zomthetho njengoba isolwa ngokusabisa izingane zikaManzini Zungu ngemuva kokuthi ithenda yokuphakela ukudla ezikoleni inikwe inkampani yakhe i-Pacina Retail.

Selokhu yathatha ithenda ekuqaleni kwale nyanga, le nkampani ibhekane nezinselelo ezinkulu zokuhlinzeka ngokudla ezikoleni zikahulumeni ezingaphezu kuka-5,000 KwaZulu-Natal ezinezingane ezingaphezu kuka-2 million.

UMsinsi Wokuzimilela noma i-South African Native Movement ibhalele isikole sodumo i-Hilton College okuyisikole esizimele eMgungundlovu ifuna ukuthi izingane zikaZungu zivinjwe ukuthi zingene.

Kubikwa ukuthi le ncwadi ithi izingane zakhe kumele zikhishwe ekilasini aze axazulule inkinga yokuphakelwa kwabafundi.

Inkampani yabammeli i-Norton Rose Fulbright emele uZungu manje isiyalele inhlangano iMsinsi Wokuzimilela ukuthi iyeke ukusabalalisa izinsolo zenkohlakalo ezingenasisekelo ngekhasimende labo.

Ngesikhathi iziphendulela le nhlangano ikuphikile ukuthi kukhona okungalungile ekwenzekile yathi isenzo sayo sidalwa ukwehluleka kukaZungu ukufeza izidingo zabafundi.

IMsinsi Wokuzimilela yaphikisana nethenda ngesikhathi imenyezelwa ngasekupheleni kwanyakenye nangesikhathi kuthiwa i-Pacina yiyona ezodayisela abaphakeli ukudla.

UZungu udalule ukuthi selokhu enikezwa ithenda amaloli akhe ayavinjwa ezifundeni eziningi zaKwaZulu-Natal ukuthi asabalalise ukudla ezikoleni. Mayelana necala lokuthi okunye ukudla obekusatshalaliswa sekuphelelwe isikhathi uthe kokunye abahlinzeki bokudla bayaphuza ukulanda ukudla ngesikhathi nokuyinto eholela ekutheni ukudla kusatshalaliswe sekuphelelwe isikhathi.

Phezu kwalezi zingqinamba uZungu uthi cishe u-90% wezikole sezikutholile ukudla.

UZungu uzwakalise ukuphoxeka kwakhe ngokuthi izinkundla zokuxhumana zimumatanisa nokudla okubolile okungeyona imikhiqizo yakhe. Uveze ukuthi yena nethimba lakhe basebenza kanzima ukubhekana nezinselelo ababhekane nazo kanye nokuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bathola ukudla kwabo ngesikhathi.

Esithombeni esingenhla: Inhlangano iMsinsi Wokuzimilela noma i-South African Native Movement 

Umthombo wesithombe: UMsinsi Wokuzimilela The South African Native Movement

Izihloko zakamuva