Elinye igiya ematekisini abashayeli sebeshaya amasudi

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Sebedonse amehlo abantu e-Alex abashayeli bamatekisi abagqoka amasudi. 

Inhlangano yamatekisi i-Alexandra Taxi Association (ATA) isithathe igxathu eliqinile lokuvuselela isithunzi sayo futhi bakhombise nezinye izinhlangano zamatekisi ukuthi kumele benze kanjani izinto.

Abashayeli abangu-11 bashiye izingubo zabo abazigqoka nsuku zonke bakhetha ukugqoka amasudi ngesikhathi beshayela amatekisi abo, okwenza abagibeli babo bazizwe bephephile ngaphansi kwesandla sabo.

UMnu Jabulane Ntshangase ongumphathi obhekelela izikhalazo kwi-ATA ugcizelele isidingo sokuthi imboni yamatekisi ishintshe ukwenza njengezinye izinhlaka.

Ugcizelele ukuthi abashayeli njengoba besuke bethwele abagibeli kubalulekile ukuthi baziphathe ngendlela futhi bakhombise inhlonipho.

“Konke kuqala ngabashayeli abangubuso baleli bhizinisi.”

“Uma abashayeli beziphatha ngendlela ehloniphekile yonke into izohleleka ngendlela.”

Lesi sinyathelo sihlose ukubuyisa abagibeli asebencamela ukugibela ama-e-hailing taxis ngenxa yokuziphatha kahle kwabanye osomatekisi. 

I-ATA ikholelwa ukuthi abashayeli abagqoke kahle bazokhuthaza ukuzethemba, njengoba bezobe befana nosomabhizinisi abavela emabhange, amafemu abammeli noma abangama-accontants.

“Ngaphandle kokugqoka kahle, sizoqinisekisa ukuthi izimoto zethu zihlanzekile futhi zikulungele ukuba semgwaqeni.”

Uthe ithimba lihlola njalo amatekisi ukuze liqinisekise ukuthi ahlanzekile futhi akulungele ukuba semgwaqeni nokuthi abashayeli bagqoke ngendlela yini futhi baziphethe yini izincwadi zomthetho okuhlanganisa nezincwadi zokushayela!

Njengoba abashayeli abangu-11 abakhethiwe bengene emahhovisi e-ATA e-Marlboro ngoLwesibili begundile futhi begqoke ngendlela efanele, uSihlalo uVusi Mayaba ubejabule kakhulu. Wagcizelela ukuthi izigidi zabantu zithembele kubo nsuku nsuku zonke futhi kubalulekile ukukhulisa izinga labo. 

UMayaba uwuchithile umbono wokuthi bonke abashayeli bamatekisi bayadelela, wathi lokhu kuwukuziphatha komuntu akuyona into yasembonini yamatekisi.

“Uyabona uma abantu behlangana nawe uya emsebenzini bavele bacabange ukuthi uyi-accountant noma ungummeli,” kuncokola uNtshangase ekhomba abashayeli.

Usihlalo we-ATA, uMnu Vusi Mayaba uthe kuyizimfuno zikasoseshini ukwenza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi labo liqhutshwa ngendlela egculisayo ukuze bajabulise abagibeli babo.

“Sisebenzela izigidi zabantu nsuku zonke futhi kubalulekile ukuthi sihlele zonke izinto zethu.”

UMayaba ukuchithile ukugxekwa kokuthi abanye abashayeli babo bayadelela emigwaqeni. “Akubona bonke abashayeli bamatekisi abadelelayo.

“Kumele sihlukane nale ndlela yokucabanga ukuthi abanikazi bamatekisi basenza ngendlela yakudala. Senza ibhizinisi ngendlela yesimanje.

Ukudelela kuwukuziphatha komuntu futhi akumele kusetshenziswe ukugxeka imboni yamatekisi.”

Usomatekisi uNkosinathi Zulu ohambela indawo yase-Alex ne-Sandton uthe ubemanqika ukuthenga nokugqoka isudi uma esebenza, kodwa ngemuva kokuzama okokuqala akasenawo amahloni.

Uthe noma amaphoyisa emvimba awambuzi mibuzo eminingi ancoma indlela agqoka ngayo.

Esithombeni esingenhla: Umphathi obhekelela izikhalazo kwi-Taxi Association yase-Alex, uJabulane Ntshangase.

Umthombo wesithombe: U-Everson Luhanga

Izihloko zakamuva