Elase-Pakistan alizimisele ngokufaka abesifazane kwezemidlalo

Dylan Bettencourt

I-Pakistan iyizwe eligxile kakhulu kwikhilikithi, kodwa kusanzima kwabesifazane abaqhamuka khona ukuba yingxenye yayo.

Abesilisa base-Pakistan bakhula befundiswa induku yekhilikithi nebhola esandleni kanti abesifazane basuke bebukela eceleni. Kumele badlale ikhilikithi ekucasheni njengoba abaningi bedelelwa ngenxa yokudlala lo mdlalo abawuthandayo.

Ngonyaka ka-2009 uSaba Nazir owayeneminyaka engu-17 ngaleso sikhathi wabanjwa ngumfowabo edlala ikhilikithi wamshaya wamuxwayisa ukuthi angaphinde amubone edlala ikhilikithi.

“Ungangibulala uma uthanda, kodwa ngeke ngiyeke ukudlala ikhilikithi,” esholo phezulu ngokukukhulu ukuthukuthela, njengoba kushiwo encwadini ethi-Unveiling Jazbaa exoxa ngomlando wabesifazane base-Pakistan abathanda umdlalo wekhilikithi. 

“Ngisho noma unganginquma imilenze, ngizogaqa phansi ngidlale,” kufundeka incwadi.

Sekujwayelekile ukuthi eqenjini labesifazane base-Pakistan lekhilikithi kukhona abaphoqeleka ukuthi badlale ngokucasha.

Impi yabo yokudlala lo mdlalo abawuthandayo isho ukuthi akubona bonke abadlali abanekhono abafinyelela eqenjini lesizwe, kuyenzeka kube ilaba abahlala isikhathi eside ngokwanele kwezemidlalo abagcina bedlala ngokusezingeni eliphezulu.

Umdlali weqembu lesizwe lase-Pakistan uNida Dar wasebenzisa igama elingelona ukuze adlalele kude nedolobha lakubo iminyaka eyisishiyagalombili ngaphambi kokuba adlale okokuqala ngqa kuhlangene amazwe. 

Akekho emndenini wakhe owayazi ithalente analo kulo mdlalo baze bathola isithombe sakhe evezwe kwiphephandaba lendawo. Ngaphezu kwempumelelo yakhe, kodwa umndeni wawusamlulaza.

Ukaputeni wabesifazane osesebenze isikhathi eside e-Pakistan uthe abazali bavamise ukungamukeli kahle uma bethola ngamaphupho amadodakazi abo.

“Abazali bethu kudingeka babe nesibindi. 

Uhlelo alubanikezi bona noma thina ukuphepha,” kusho ukaputeni.

“Iningi labazali alilalelwa, kodwa lisuke lizama ukubavikela.”

Ezemidlalo zilandela indlela efanayo nezinye izinto ezithinta umphakathi njengokudansa, ukulingisa ngisho nokucula njengoba abesifazane base-Pakistan bengavunyelwe ukucula emphakathini.

Noma isimo siye saba ngcono ezikhathini zakamuva, kodwa izithiyo zisekhona ezivimbela abesifazane ekufezeni izinhloso zabo kwezokuzijabulisa noma kwezemidlalo.

Umthombo wesithombe: @TheCricketMonthly

Izihloko zakamuva