Elakuleli nesibonelelo sikahulumeni esiyisisekelo 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UMengameli uCyril Ramaphosa uqinisekise izigidi zabantu abangasebenzi ukuthi bazohlomula ngesibonelelo sikahulumeni esiyisisekelo.

Uthe uxhaso luka-R350 olwethulwe ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19 luzoba isibonelelo sikahulumeni esiyisisekelo.

Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe kubalandeli be-ANC emcimbini wokwethulwa komkhankaso weqembu enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida ngoMgqibelo, uRamaphosa uveze ukuthi imali yesibonelelo izokwenyuswa.

Lesi sibonelelo sika-R350 asikaze sinyuswe kusukela sethulwa ngo-2020 kanti amandla okuthenga ehlile ngenxa yokwehla kwamandla emali eminyakeni edlule.

“Sifuna abantu bakithi bazimele ngokwezimali yingakho sithathe isinqumo sokuguqula isibonelelo sikahulumeni sibe isibonelelo esihlala unomphela sabantu abangasebenzi,” kusho uRamaphosa.

Ngesikhathi ethula inkulumo yesabelomali ngesonto eledlule, uNgqongqoshe wezeziMali u-Enoch Godongwana uthe inani elisha lemali engu-R350 lizomenyezelwa uma lesi sibonelelo sesishicilelwa kwigazethi kahulumeni.

Khonamanjalo, uRamaphosa uphinde wathembisa ukuthi uzophinde athuthukise amakhono komasipala basekhaya ngokuthi kuqashwe abantu abaneziqu ezifanele.

Ukuhlukunyezwa kokujutshwa kwezinhlaka ze-ANC ezinhlelweni ezithize kubhidlize ukubusa komasipala abangaphezu kuka-100.

Ebhekene nokugxekwa umphakathi ngokumelene nokutshalwa kombutho wezokuvikela emisebenzini yokugcina ukuthula e-DRC nakwezinye izingxenye zezwekazi, uRamaphosa uqinisekise isizwe ngokubaluleka kokugqugquzela ukuthula, intuthuko kanye nobulungiswa emhlabeni jikelele.

“Eminyakeni emihlanu ezayo sizoqhubeka nokweseka ukusebenza kwendawo yezwekazi lase-Afrika yokuhwebelana ngokukhululekile ukuze kwandiswe ukuhwebelana nokukhiqiza e-Afrika. Sizogqugquzela ukuthula, ukuphepha, nentuthuko kwi-SADC nangale kwayo futhi siqhubekisela phambili ubumbano ne-Palestine, i-Western Sahara, i-Cuba kanye namanye amazwe,” esho.

URamaphosa kanye ne-ANC banethemba lokuthi umkhankaso wabo wokulwa nokuhlasela kwe-Israel kubantu base-Palestine uzokwamukelwa kahle ngabavoti.

Imibhikisho esekela i-Palestine iqoqe izinkumbi zabantu ezifundazweni ezinemiqhudelwano emikhulu okuyiGoli, i-Western Cape kanye neKwaZulu-Natal.

Ngemuva kokugcwalisa  inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida ngempumelelo, i-ANC izofinyelela kuvuthondaba emqhudelwaneni weqembu iSiyanqoba Rally enkundleni yezemidlalo i-FNB eGoli njengoba sekusondele ukhetho lwangomhlaka-29 kuNhlaba.

Esesithombeni esingenhla: uMengameli uCyril Ramaphosa, iPhini likaMengameli uPaul Mashatile kanye noSihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma.

Umthombo wesithombe: Celani Sikhakhane

Izihloko zakamuva