Elakuleli liphelelwa amandla okuba nezwi

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Izwe selinikeze i-ANC amathuba amaningi cishe iminyaka engu-30, kodwa izinto ziyashintsha.

Leli qembu belisebenzisa amandla ashiwa owayenguMengameli uNelson Mandela ongasekho kanye noThabo Mbeki, owabeka elakuleli njengezwi lase-Afrika.

UMthethosisekelo wezwe kanye nenqubomgomo kaMandela yezangaphandle, ikakhulukazi ekukhulumeni ngokumelene nokuphulwa kwamalungelo abantu emhlabeni wonke, kwenza izwe lifakwe kwizinhlangano ezihlukahlukene zamazwe ngamazwe okuhlanganisa nokusayina isivumelwano sase-Roma.

Amazwe omhlaba awazange acabange ukuthi izimiso zikaMadiba ziyizimiso ze-ANC ngempela.

Eminyakeni edlule, ukubekezelela inkohlakalo ye-ANC okuhlanganisa nokukhethwa kwabaholi abanokuziphatha okungekuhle njengowayenguMengameli uJacob Zuma kanye no-Ace Magashule ezinhlakeni eziphezulu, kukhombise abantu bonke ukuthi umoya kaNelson Mandela ususukile kwi-ANC.

Izigigaba ezimbili kuleli sonto ziqinisekise esizweni nasemhlabeni wonke ukuthi elakuleli alisenawo amandla elalinawo kuqala.

Okokuqala, kubikwe ukuthi i-Japan okuyiyona ezosingatha umhlangano olandelayo we-G7, ayizange imeme uMengameli Cyril Ramaphosa kulo mhlangano okubhekwa umnotho omkhulu emhlabeni.

Futhi lokho kungenxa yokuthi elakuleli alisabonwa njengezwi elisemthethweni ezweni.

Bese kuba khona umzuzu uRamaphosa ememezele ukuthi izwe liyaphuma eNkantolo Yamacala Obugebengu Yamazwe Ngamazwe (ICC), okuyisinqumo athe sathathwa isigungu esiphezulu se-ANC.

Kuvela ukuthi i-ANC ayizange isithathe leso sinqumo ngemuva kwezinsuku ezine kudingidwa.

Uhulumeni we-ANC usalokhu ehambisana ne-Rome, kodwa ngokusobala ngaphansi kombandela wokuthi ngeke kulindeleke ukuthi kuboshwe abaphathi bombuso abavakashile abenze amacala amakhulu.

Sekuphele iminyaka engaphezu kweyishumi leli qembu lidingida ubulungu balo e-ICC ezingqungqutheleni zalo zokukhetha ubuholi.

Lolu daba luhlukanisa phakathi izithunywa, abanye bethi uhulumeni we-ANC kumele ahoxe “ngokungahambisani nokungabi nabulungiswa” kokuthi i-ICC yenza kanjani umsebenzi wayo.

Elakuleli selike laba senkingeni efanayo. Lihlulekile ukubopha owayenguMengameli wase-Sudan u-Omar al-Bashir, phezu kokuba iNkantolo yamacala empi ikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe.

Futhi manje sekucacile ukuthi angeke kwenzeke okugunyazwe i-ICC okuveza ukuthi kumele kuboshwe uMengameli wase-Russia uVladimir Putin uma evakashele izwe eNgqungqutheleni elandelayo ye-Brics Summit ngoNcwaba.

Okufanele i-ANC ikwazi ukuthi ubulungu bezinhlaka zomhlaba buhambisana nomthwalo wezimfanelo. Ngeke bakwazi ukujoyina ezindaweni eziphezulu ngoba akusiniswa amahleza.

Izihloko zakamuva