Elakuleli alikahoxi kwi-ICC 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

UMengameli uCyril Ramaphosa kanye ne-ANC bebelokhu bekhuluma bechaza ukuthi empeleni elakuleli lisayilungu le-International Criminal Court (ICC).

Lokhu kulandela isimemezelo sangoLwesibili sikaMengameli sokuthi isigungu esiphezulu seqembu elibusayo siyalele uhulumeni ukuthi ahoxe kwi-ICC.

Iqembu elibusayo kanye nohulumeni kade babangaphansi kwengcindezi yokuthi bamemezele ukuthi bami kuphi ngesinqumo se-ICC sokukhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kukaMengameli wase-Russia uVladimir Putin.

Lo Mengameli wase-Russia ufunwa inkantolo ezinze e-The Hague ngamacala empi okuhlanganisa nokuthathwa ngenkani kwezingane ezindaweni ezidliwe e-Ukraine – ubugebengu obufana nokuqothulwa kohlanga ngaphansi komthetho wamazwe ngamazwe.

Kodwa ngoLwesithathu kube nengwijikhwebu. Okhulumela uMengameli uVincent Magwenya uthe: “Elakuleli lisaseyilingu le-ICC ngokuhambisana nesinqumo seNgqungquthela kaZwelonke yesi-55 ye-ANC – eyayibanjwe ngoZibandlela nyakenye – yokuhoxisa isinqumo sangaphambilini sokuhoxa kwi-ICC.

“Isinqumo sangoZibandlela saqinisekiswa emhlanganweni wesigungu esiphezulu kuzwelonke (NEC) se-ANC ngempelasonto yangomhlaka-21 kuya kumhlaka-24 kuMbasa kulo nyaka. I-NEC iphinde yabheka indaba yokuhoxa kwi-ICC njengenye yezindlela ezingase zivele okuyisinyathelo sokugcina lapho okungekho khona zinketho ezingokomthetho ezingaholela ekutheni kungabibikho ukungakhethi nokungaguquguquki ekuphathweni komthetho wamazwe ngamazwe,” esho.

I-ANC ithe ukuhoxa kwi-ICC kuzothathwa njengesinyathelo sokugcina uma ezinye iziphakamiso zayo “zingalethi imiphumela efunwayo” yokungakhethi kanye nokungaguquguquki ekuphathweni kwemithetho yamazwe ngamazwe”.

Elakuleli lilungiselela ukusingatha ingqungquthela elandelayo ye-Brics okulindeleke ukuthi ihanjelwe abaholi bamazwe okubalwa kuwo i-Brazil, i-Russia, i-India kanye ne-China.

Kuzobe kungale ngqungquthela ezoba ngoNcwaba lapho okulindeleke ukuthi uhulumeni kaRamaphosa asukumele udaba lwencwadi ekhishwe i-ICC yokubopha uPutin. Kodwa-ke, akekho obambe umoya.

Izihloko zakamuva