Ekugcineni abakwaGupta bazobhekana namacala abo

Lungani Zungu

Ekugcineni umnyango uvulekele ukuthi abakwaGupta babuye eNingizimu Afrika bezobhekana namacala abo.

UThemba Maseko, indoda eyadalula udaba lokuvukelwa kombuso ngabakwaGupta, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ujabulile.

“Kuyakhombisa ukuthi ukusebenza kwethu ngokungakhathali ekudaluleni abakwaGupta akubanga ize,” esho.

“Ngijabuile ukuthi usuku lokubhekana kwamacala selusondele kubantu abadilize izwe lethu.”

I-United Arab Emirates (i-UAE) kanye neNingizimu Afrika basayine isivumelwano sokubuyiselwa kwamanye amazwe, okuvula indlela yokuthi izinhlaka eziqeda ubugebengu zilethe abakwaGupta ezweni.

UMaseko, owayengumkhulumeli kahulumeni, phambilini watshela ikhomishini yokulawulwa kombuso ukuthi ngowezi-2010, abakwaGupta bamcela ukuthi adlulisele sonke isabelomali sikahulumeni enkampanini yabezindaba yomndeni.

Incwadi kaMaseko esanda kukhishwa, i-For My Country, ilandisa ngendlela abakwaGupta abathumba ngayo umbuso ngesikhathi sikaMengameli wezwe uJacob Zuma.

Kodwa abakwaGupta babengebodwa.

Kwakusolwa uZuma ngokuthi wasiza umndeni ukuthi uvukele umbuso. Uvume esidlangalaleni ukuthi abakwaGupta bebengabangani bakhe abaseduze.

UMaseko utshele ikhomishini yePhini Lejaji Elikhulu uRaymond Zondo ukuthi uZuma uqobo wambiza wamcela ukuthi asize abakwaGupta, isimangalo uZuma asiphika kamuva.

Isifiso sokubuyisa abakwaGupta siqale ngonyaka wezi-2018 lapho i-UAE neNingizimu Afrika besayina Izivumelwano Zokusizana Kwezomthetho Kwezobulelesi kanye Nokukhishwa Kwamanye Amazwe.

Lokhu kungemuva nje kokuba abakwaGupta babaleke ezweni kulandela ukwehla kukaZuma njengomongameli ngomhla ziyi-14 kuNhlolanja ngowezi-2018.

La mazwe womabili asayina isivumelwano ngoMbasa kulonyaka.

UMahash Alhameli, Inxusa le-UAE eNingizimu Afrika uthe lezi zivumelwano zingukhiye wokukhuthaza ukubambisana kwezomthetho neNingizimu Afrika.

“Kuqinisa ubudlelwano phakathi kwezikhungo zomthetho nabalingani ezinhlangothini zombili,” esho.

I-NPA ifake isicelo kwi-Interpol ukuba isize ekukhishweni kwegunya lokubopha abasilisa ababili bakwaGupta u-Atul noRajesh kanye namakhosikazi abo.

Izihloko zakamuva