EBESIMTHANDA KODWA USESISHIYILE: Bonginkosi Radebe (1949 – 2021)

Lungani Zungu

Umenzi wokuthula phakathi kwabantu abalwayo.

Ngesikhathi esengumfana, uBonginkosi Radebe wayehlala njalo ehlukanisa izimpi phakathi kontanga bakhe.

Esekhulile wangena kwezepolitiki, wasebenza njengomuntu wokuthula ezingxabanweni ezibulalayo phakathi kwe-IFP ne-ANC ngawo-1980 nawo-1990.

UBonginkosi oneminyaka engama-71 ushone ngoMgqibelo ngemuva kokugula isikhashana.

UBheki Ngcobo, ongumakhelwane kaRadebe elokishini laseMpumalanga, ngase-Hammarsdale uthe ngaphandle kokungenelela kukaRadebe abantu abaningi ngabe bashona elokishini labo.

“Wayekwenza lokhu ngesikhathi sisakhula. Ubehlale ehlukanise abantu abalwauo,” kusho uBheki.

“URadebe ubengumuntu onesibindi. Ubenqamula esifundazweni futhi engenelela ezingxabanweni zezepolitiki lapho bekuyingozi ukubiza izinhlangano ezilwayo ukuthi ziqede ukubulawa kwabantu.”

Ngemizamo yakhe yokugcina ukuthula, iNyuvesi yaseNatali yaklomelisa uRadebe ngeziqu zobudokotela.

Ngenxa yesipiliyoni sakhe sokuletha ukuthula emalokishini aseMpumalanga, uRadebe wayeyingxenye yethimba likahulumeni ngowe-2006, elasiza iMishini Yezizwe Ezihlangene yamalungu ephalamende ase-Iraq ayebambe iqhaza ekuletheni ukuthula kulelozwe elikhungethwe yimpi.

USihlalo we-ANC KwaZulu-Natali, uSihle Zikalala uthe: “Igama lakhe liyinto eyodwa nokuthula nobuholi.”

Owayengumholi we-IFP, uMntwana uMangosuthu Buthelezi uthe: “Ngilahlekelwe yithemba. Ngaphandle kwezwi lakhe lesizathu encenga amaqabane akhe endleleni yokubuyisana ngabe lolu hambo luyoke luphothulwe?”

Emsebenzini wakhe wezepolitiki owathatha iminyaka engaphezu kwamashumi amane, uRadebe waphinde wasebenza njengoNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi, ezoLimo nezeMvelo, uNgqongqoshe Wezolimo, nePhini likaSomlomo wesiShayamthetho KwaZulu-Natali.

Izihloko zakamuva