EBESIBATHANDILE BASILAHLEKELA SIKHUMBULA: ULutendo Sigogo (1972-2021)

Elmon Tshikhudo

Isikhulu ebesisesikhundleni esiphezulu sidlule emhlabeni ngezinkinga ze-Covid-19.

UMnumzane Lutedo Benedict Siggogo obeyibamba lejaji enkantolo enkulu yaseMpumalanga udlule emhlabeni ngoMgqibelo e-Polokwane.

Ukudlula emhlabeni kowayenguMengameli we-Black lawyers Association obephinde abe yilungu le-Judicial Services commission obeneminyaka engama-49 kulandela ukudlula kukababa wakhe ngoNtulikazi.

Ubhuti kaLutedo, uLindelani Sigogo ongummeli uthe umndeni ubusazama ukululama ngokudlula kukababa wabo.

ULutedo ubengumholi kumndeni wabo noma ubenomsebenzi awenzayo, kodwa isikhathi somndeni ubehlezi eba naso kusho ubhuti wakhe uLindelani.

Omunye wabantu bokuqala osiduduzile siwumndeni uNgqongqoshe ophethe amajele uMnumzane Ronald Lamola, ochaze uLutedo njengomuntu obezimisele kakhulu ngomsebenzi wakhe.

Ukuzinikela kwakhe kuzokwakha insika yabammeli nezinsizakalo kubantu.

I-judical services commission ithe abantu baphucwe umholi obeqotho kumsebenzi wakhe wokuba ummeli.

Isitatimende sakhe sithi uLutedo wazalwa ngowezi-1972 endaweni yase-Ngwenani ngaphandle kwase-Thohoyandou. Wafunda amabanga akhe aphansi khona ngaphambi kokuba aye e-Tshiluvhi edolobheni lase-Thohoyandou.

Waqeda amabanga akhe aphakathi e-Thohoyandou Secondary School ngaphambi kokuba aqede ukufundela izifundo zokuba ngummeli e-Venda.

Izikhundla asedlule kuzo kubalwa ukuba nguMengameli we-Law Society e-Northern province ngowezi-2017, waba uSihlalo wezezimali namabhuku e-Legal Practice council, waba uSihlalo we-Enforcement Committee ye-B-BBEE Commission. Waba ngumengameli we-Black Lawyers Association waphinde waba uSihlalo wase-Thohoyandou Attorney Association.

Ngemuva kweminyaka engamashumi amabili esebenza engummeli, waqokwa ukuba yibamba lejaji laseMpumalanga enkantolo ephakeme.

Ushiye uNkosikazi wakhe, izingane zakhe ezinhlanu nobhuti wakhe.

Inkonzo yesikhumbuzo sakhe izoba ngoLwesithathu. Uzobekwa endaweni yakhe yokugcina  ngoLwesine.

Izihloko zakamuva