EBESIBATHANDA BASILAHLEKELA: (1963 – 2021)UMotlagomang “Mamiki” Molale-Nnyane

Kabelo Tlhabanelo

Ubengaphezulu komuntu okwazi ukwenza umqombothi; wonke umuntu waselokishini lakhe ubazi ukuthi uyena owenza umqombhothi omnandi endaweni.

Uma imindeni inemikhosi yendabuko ebidinga ukwenzelwa umqombhothi, ubehlale ezinikela.

Lokhu akusikhona kuphela uMotlagomang Molale-Nnyane abekwenza kahle, ubephinde abe ngumnakekeli ozinikele wezingane, ukungabikho kwakhe obekuzoholela ekutheni izingane zikhale njalo. Ngenxa yalokhu, waqanjwa igama elithi Mamiki.

Manje njengoba uMamiki engasekho, abasha nabadala e-Ratlou Kasi e-ThabaNchu, e-Free State bazizwa belahlekile ngaphandle kwakhe.

Wazalwa eminyakeni engama-58 edlule emndenini wezingane eziyisikhombisa, uMamiki wafunda esemncane indlela yokwenza umqombhothi efunda kunina, owayejabulela ukuphekela uyise umqombhothi.

Waba nentshisekelo futhi wafunda ubuciko; kwathi eminyakeni embalwa kamuva wathola izinga lokuphumelela ekuhlinzekeni umqombhothi emicimbini yendawo.

Abazali bakhe asebedlulile emhlabeni, babesithokozela lesi siphuzo futhi kaningi babedlulisa isikhathi becula ngokujabula ndawonye njengomndeni endlini yabo enamagumbi amathathu.

UThabang Mosito wase-Batho e-Mangaung, cishe amakhilomitha angama-65 ukusuka e-ThabaNchu ungomunye wabalandeli abaningi bomqombhothi kaMamiki.

Uthe waqala ukuwuphuza emcimbini ngowezi-2015.

“Umqombhothi wakhe awufani nhlobo neminye. Bengifisa nokuwina i-Lotto ukuze ngimsize ngokumenza abhalise iresiphi yakhe, athole iziqukathi bese ezidayisa,” kusho uMosito.

UMathabiso Sereko uthe uthando lukaMamiki abethanda ngalo zonke izingane luyinto ayithandayo ngaye.

“Ngiyakholelwa ukube ubenemali, into yokuqala ayezoyenza kwakungukuthi akhe isikole samabanga aphansi. Wayengafuni nemali uma esiza ngezingane. Lolo uthando olumsulwa.”

Udadewabo kaMamiki, uSegametsi, uthe: “Izingane bezimthanda bezifika njalo lapha ngaphambi kwehora lesishiyagalombili ekuseni. Lokho bekuyinto ekhethekile engicabanga ukuthi ababaningi abantu abanayo. Ubenokubekezela okukhulu futhi akaze akhononde ngomsindo wabo.”

UMamiki owashiya isikole eyoshada, wabusiswa ngendodana nendodakazi.

Ushone ngokuthula elele ekhaya mhla zi-13 kuNhlaba.

Izihloko zakamuva