EBESIBATHANDA ASEBESILAHLEKELE: Mpho Moerane (1972-2022)

Celani Sikhakhane

Kusuka emigwaqeni ewubhuqu e-Alexandra owayeyiMeya yaseGoli uMpho Moerane oshone kuleli sonto wenze konke okusemandleni ukuphila impilo yakhe. 

I-Alex yaziwa njengendawo ehlala imindeni eminingi empofu  futhi intsha eningi iphendukela ebugebengwini. Kodwa uMoerane osemncane wathatha indlela ehlukile enobuhlakani. 

Ngemuva kokuphothula umatikuletsheni wakhe esikoleni sambanga aphezulu e-Minerva  waqhubeka nokuthola isitifiketi sobunjiniyela enza ugesi. Ngemuva kwalokho ube esejoyina u-Eskom njengengcweti yezandla. 

Wasula ngonyaka ka-2006 wangena ebhizinisini, wavula indawo yokudlela.

Kodwa lokho kwakuyingxenye yendaba yakhe. Kusukela esemncane wayeyisishoshovu sezombusazwe eyilungu le-Congress of South African Students futhi eyilungu le-ANC Youth League.

Ekugcineni uMoerane wathuthela e-Bryanston, kodwa akazange ayifulathele i-Gomora.

Usizi lwabantu basemalokishini okuhlanganisa ne-Alex lwamphusha ukuba alwele amalungelo abo. Uphakamise ukuthi u-Eskom usule isikweletu sabantu base-Alexandra, i-Soweto, i-Phiri, i-Pimville, i-Orange Farm namanye amalokishi nezindawo ezihlala abantu abampofu.

Akwenzekanga, kodwa uMoerane waqhubeka nokulwela abampofu ngesikhathi esebenza ezikhundleni eziningi ze-ANC esifundeni saseGoli, okuhlanganisa nokuba ngumgcinimafa wesifunda.

Ubeyilungu lebhodi le-Chancellor House uphiko lokutshalwa kwezimali lwe-ANC waphinde wasebenza emabhodini emabhasini kuMasipala waka-Metro nasemtholampilo wase-Alexandra. 

I-MMC yezemvelo nemisebenzi yengqalasizinda eyayingaphansi kweMeya ye-ANC engasekho uGeoff Makhubu uMoerane waqokwa njengeMeya yesigungu sedolobha laseGoli ngoMfumfu nyakenye. 

Kungakapheli ngisho izinyanga ezimbili esemsebenzini iqembu lakhe i-ANC lilahlekelwe amandla ngokubambisana obekuholwa i-DA.

UMoerane ukhonjwe indlela esikhundleni sokuba nguSihlalo we-ANC e-GreaterJohannesburg Region engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ehlehliswe ngempelasonto edlule ngenxa yezingxabano emagatsheni.

UMoerane ushone ngoLwesithathu ngenxa yokulimala engozini yemoto. 

Ushiye emhlabeni umkakhe uFikile nezingane ezine.

Inkonzo yesikhumbuzo sakhe izoba ngoLwesihlanu enkundleni ebizwa ngeKwabhekilanga e-Alexandra kanti inkonzo yomngcwabo izoba sendaweni efanayo ngeSonto.

Izihloko zakamuva