News Bites

Siyenyuka isibalo sabanegciwane

INingizimu Afrika iqinisekise isibalo sabangama-437 abathole isifo se-Covid-19 ngelanga langoMsombuluko, okwenza inani labangama-7 220 asebenalo. Esebendulele kweliphakade bangama-138 kanti iziguli ezingama-2 746 seziluleme.

Ukugula okusha kwezingane

Sekuvele ukugula okungaqondakali okuhlasela izingane ezinegciwane le-Covid-19 e-Europe naseMelika.

I-EFF inesikhalo esisha

Iqembu le EFF lifuna imithethonqubo ebekiwe ukuthi ivumele kuthengiswe imishini yokuzivocavoca.

Recent articles