Bonke abantu bagibela isitimela sokugoma!

Arthur Greene

Ngesonto eledlule, isitimela esisha kunazo zonke eNingizimu Afrika singene esiteshini sase-Port Elizabeth Swartkops.

Kodwa lokhu bekungeyona insizakalo ejwayelekile yakwa-Transnet.

I-Transvaco yisikhungo sokugomela nesinemininingwane ye-Covid-19, esihambisa imigomo ezindaweni ezihlupheka kakhulu ezweni.

I-locomotive esezingeni eliphezulu ingene edolobheni lase-Eastern Cape ithwele ithimba lodokotela nabahlengikazi, kanye nemithamo eyizi-108,000 yomuthi wokugoma.

Abantu bendawo bamenywe kule ndawo ukuzothola umthamo wabo noma ukubuza noma imiphi imibuzo abangaba nayo ngomuthi wokugoma – futhi alikho ithikithi elidingekayo!

Uhlelo lwethulwe ukubhekana nezinselelo ezimbili ezinkulu zikahulumeni: okubalwa ukutholakala kwemishanguzo ezindaweni zasemakhaya lapho izikhungo zokunakekelwa kwezempilo ziyincosana khona, nokunikeza ulwazi kulabo abanokungabaza imijovo.

“Abafundisi bazinika isikhathi sokubaduduza,” kusho uShamona Kandia, umphathi wephrojekthi ye-Transvaco, etshela i-Daily Maverick. “Sinabahlengikazi ababuza imibuzo efana nokuthi: unovalo lwani, yini oyisabayo wena?

“Abantu bahamba lapha beduduzekile. futhi bevikelwe,” esho.

Isitimela esinabaqeqeshi abayisishiyagalolunye siqukethe isikhungo semithi yokugomela negumbi lokubonisana, kodwa futhi sinemoto yokudlela, itende lalabo abangakwazi ukugibela izitebhisi, kanye neqoqo leziqandisi ezibanda kakhulu ezigcina umuthi wokugoma i-Pfizer.

Sinemoto yamaphoyisa eguquliwe noma isenejele elincane. “Kodwa siyisebenzisela ukugcina izinto,” kuhleka uKandia.

Egumbini lokugomela, umuntu angabona  ubuso obujwayelekile bamaqhawe ebhola uFani Madida noLinda Buthelezi, abahamba nethimba ukukhuthaza abantu ukuthi bagome.

“Amaqhawe ethu amabili ebhola laseNingizimu Afrika anezwi elinamandla. Abesilisa bayabalalela. Umlayezo abanawo ulula: kufanele sivikele abantu esibathandayo. Yilokho kanye okuqinisekiswa yilesi sitimela sokugoma,” kusho uKandia.

Kodwa noma yikuphi la okuma khona lesi sitimela, iqembu laso likhula kancane.

“Sinabahlengikazi abangasebenzi nenqwaba yentsha engasebenzi eNingizimu Afrika. Noma yikuphi lapho esiya khona sinxenxa abantu bendawo ukuthi basijoyine,” kuchaza uKandia.

UDkt Paballo Mokwana, umphathi wohlelo lwezitimela, uthe abezokwelapha sebegome abantu ababalelwa kwabayi-1 000 kuze kube manje ngesikhathi kuma isitimela i-Swartkops.

Umthombo wesithombe: @ KayaON959

Izihloko zakamuva