Benze inkonzo yokukhanyisa amakhandlela bekhumbula uKiller Kau

Philani Mzila

Abalandeli bama-piano bafike ngobuningi babo ngoLwesithathu ngenkathi bekwenziwa umncimbi wokulayitha amakhandlela ngaphandle kwekhaya longasekho uKiller Kau.

Bafike ngobuningi ukuzohlonipha baphinde bakhumbule lona obedume ngokwenza ingoma eyaqopha umlando yama-piano.

USakhile Hlatshwayo obedume ngelika Killer Kau udlule emhlabeni ekuseni ngoMsombuluko ngemuva kwengozi yemoto eyenzeke e-Rustenburg.

Osaziwayo abanjengoKamo Mphela, uRiky Rick kanye noZuma ngabanye babantu akade bekhona, iningi labo alikwazanga ukukhuluma ngenxa yobuhlungu ababuzwayo.

U-Killer Kau waduma ngemuva kokuba bafake ividiyo yabo benoMbali ku-Twitter becula ingoma ethi Tholukuthi eyagcwala umhlaba wonke.

UXolile usisi kaKau uthi akakholwa usacabanga ukuthi kusayiphupho

Ngisanethemba lokuthi usengabuya azozenza ubhuti omdala la kumina angitshele ukuthi angimenzele ukudla ngoba ulambile angitshele ukuthi kade ehambile lana ekhaya kusho usisi wakhe.

Ubesemncane futhi esenamaphupho. Ubefuna okuningi kulolu hlobo lomculo Amapiano futhi ubezimisele ukwenza noma ngabe yini uma kunomculo phakathi.

Uthi bayabonga ukuthi udlule emhlabeni enza into abeyithanda kakhulu.

U-Killer Kau, uMongezi Stuurman odume ngelikaMpura, uDJ Thando Tot kanye no-Illuminated Greens nabanye abahlanu bashone kule ngozi yemoto.

Umcimbi kaMpura wokukhanyiswa kwamakhandlela ububanjelwe e-Meadowlands ngoLwesine ntambama.

Izihloko zakamuva