Beliswenke liconsa iphoyisa elibulalela eyomshwalense

Everson Luhanga

Ngesikhathi uRosemary Ndlovu evele enkantolo ngoLwesithathu ngecala elisha letulo lokubulala, izwe lonke belibheke kuye – futhi ubegqoke sengathi uyazi.

Ubefake isikibha esimnyama esiphethwe kahle emahlombe akhe. Izinwele zakhe bezisanda kwenziwa futhi ubefake izimonyo zikanokusho. Esihlakaleni sakhe bekukhona iwashi elisiliva futhi ezindlebeni zakhe kunamacici anamachashaza amnyama namhlophe.

Ngemuva kwesifonyo esiluhlaza okwesibhakabhaka, amehlo akhe ebemnyama engavezi lutho.

Owayeyiphoyisa, uNdlovu usedume kakhulu ngamacala ahlasimulisayo agwetshelwe wona.

Kodwa le ntokazi ebizwa ngelika ‘Killsurance’ waziwa engumuntu ogqoka ngandlela thile: uhlezi egqoke kahle uma evela emphakathini.

Manje abanye abantu bayabuza ukuthi uzitholaphi izinwele nezinzipho ngesikhathi eboshiwe? Ubani omxhasayo njengoba eboshiwe?

UNdlovu usegqunywe ejele izinyanga eziyisithupha ngecala lokubulala izihlobo ezinhlanu okukhona kuzo isithandwa sakhe nodadewabo. Ulahlwe ngamacala okubulala ngemuva kokuthi afune imali yomshwalense ngomgunyathi.

Bengilokhu ngilandela udaba lwakhe kusukela ekuqaleni, ngemuva kokuthi aboshwe ngoNdasa ngo-2018 ngokubulala amalungu omndeni wakhe ayisithupha, futhi ngangikhona evele eNkantolo yeMantshi yase-Tembisa okokuqala.

Ngaphambi kokuthi aboshwe ngoNdasa ngo-2018, uNdlovu wayebonakala kakhulu egqoke umfaniswano wakhe wamaphoyisa olungiswe kahle.

Kodwa waxoshwa embuthweni ngemuva kokuboshwa futhi umbuso wathatha umfaniswano wamaphoyisa.

UNdlovu ubelokhu engowesifazane obengafuni ukuthi abonakale sengathi ufana nezinkinga zakhe.

Kusukela ngosuku avela ngalo okokuqala enkantolo e-Tembisa, wayegqoke ngendlela ehlanzekile – enza konke angakwenza ukuze agqame enkantolo – futhi akakaze agqoke kabi.

Enikwa ithuba lokukhuluma enkantolo, ukuzethemba kwakhe kukhulume kakhulu ngoba ubebukeka engathukile.

Umuntu engazitshela ukuthi uNdlovu ugqokele amakhamera amakhulu kamabonakude kuphela. Kodwa ubelokhu ebulala kusukela kudala ngaphambi kokuthi amakhamera kamabonakude kanye nabezindaba abaningi bathole indaba yakhe ekupheleni konyaka odlule.

Ubelokhu egqoka kahle. Ebusika, wayegqoka ijezi elinoboya elifudumele, ingubo enezimbali, nezicathulo eziphakeme ezimnyama ezicwebezelayo.

Ngaphandle kokulandelwa nokuzungezwa ngamaphoyisa ahlome ayizingovolo ubehlezi ekhululekile, futhi ngandlela thize uhlezi ebukeka emusha.

Ngesikhathi icala selidluliselwe eNkantolo eNkulu ngaqhubeka nokulilandela, namanje engasekho amakhamera kamabonakude, uNdlovu uziveza kahle phambi kwenkantolo.

Izinwele zakhe bezilungiswe kahle, izinzipho nezindebe zihambisana nezingubo azigqokile.

Kwaba kanye kuphela lapho engambona khona eshintsha indlela yokuziphatha.

Ngasekupheleni kwecala lakhe elide eNkantolo yeMantshi yaseGoli ehlezi e-Palmridge, ngaya kuye ngiyombuza ukuthi ijele limphethe kanjani. Ngathi ngiya kuye wangibona wangikhombisa ingemuva lakhe ngokuphakamisela ingubo yakhe enezimbali phezulu.

Wabe esethi kimi; “lokhu waqala ukungilandela kusukela lile cala lesenkantolo yeMantshi yase-Tembisa,” wabe esemamatheka. Nami ngamoyizela.

Sagcina ngalelo langa ukukhuluma.

Umthombo wesithombe: YouTube

Izihloko zakamuva