Bekunzima ukubaleka e-Ukraine

Umbhali okhethekile

UWayne Stockton, owayeyisosha laseNingizimu Afrika, ubesenesikhathi eside ayeka ukulwa futhi ubesehlala eNgilandi ngesikhathi owayengumngani wakhe embuthweni wezimpi emshayela ucingo emcela usizo.

Wambuza ukuthi “engakwazi yini ukuyokhulula umkakhe nezingane e-Mariupol?”

Umngani kaStockton wahlangana nowesifazane wase-Ukraine futhi wasuka e-Parys e-Free State waya e-Ukraine, lapho ayelima khona.

Ngesikhathi amasosha ase-Russia ehlasela, wonke amadoda anamandla e-Ukraine abizwa ukuzolwa. Owake waba yilungu le-SADF uye wagqoka umfaniswano wase-Ukraine wabuyela empini.

Ngakho ushayele uStockton ucingo, umngani wakhe wakudala, wamncenga ukuba ahlenge umkakhe nezingane ezimbili ebezivaleleke e-Mariupol.

UStockton ubengakaze aye e-Ukraine kodwa ubazi ukuthi i-Mariupol bekuyidolobha elivuthayo ngaleso sikhathi ebelivinjezelwe ngalo futhi lihlaselwe ngamabhomu  ngamasosha ase-Russia.

Uye watshelwa ukuthi amasosha ase-Russia, abezulazula ezindaweni ephanga, edlwengula futhi ebulala. Bekungaphephile ukuthi unkosikazi womngani wakhe nezingane bazihambele bodwa ukuphuma edolobheni.

Ngokushesha uStockton uye wavuma ukusiza, ukuze aye emsebenzini wokugcina wezimpi. Ubambe indiza eya e-Krakow e-Poland, lapho agibele khona isitimela esiya e-Kyiv, inhlokodolobha yase-Ukraine.

Umngani kaStockton ubehlele umhumushi wesifazane azohlangana naye e-Kyiv – nge-Fiat yakhe endala. Owesifazane ubephethe nomsakazo omncane, obubavumela ukuthi balalele amasosha ase-Russia.

Ukusuka e-Kyiv belibangise eningizimu ye-Mariupol, bephethe i-map.

I-map ibe usizo ngoba abavikeli base-Ukraine bebesuse zonke izimpawu zomgwaqo ukuze badide amasosha ase-Russia.

Emaphethelweni e-Mariupol, ubone ibhuloho elingena edolobheni. Amajethi e-MiG ase-Russia nase-Ukraine ebendiza ezungeza – futhi ubekhathazeke kakhulu ukuthi nganoma isiphi isikhathi ibhuloho lingase liqhunyiswe ngebhomu.

Ubeyizwa iseduze impi. I-Russia ibisiqalile ihlasa idolobha.

UStockton kanye nomhumushi bebebukele ngesikhathi izinkampani ezine zamasosha ase-Russia – amadoda angaba ngu-800 – ewela ibhuloho futhi engena e-Mariupol.

Kube khona ukuqhuma kwezibhamu nokuqhuma kwamabhomu- kodwa ngemuva kwesikhashana konke kuvele kwathula.

Ubone izimoto ezinhlanu zabantu zidlula ebhulohweni. Ekhuthazwa ukubabona bewela, imoto yezikhali yase-Russia eyodwa iqale ukuwela ibhuloho.

Umsindo omkhulu kanye nemoto yezikhali bese kungasekho, kanti insimbi eshile ne-turret yayo ibilele eduze kwayo.

Abasebenzi babulawe ujuqu.

Bekungesona isiqephu sokuqala uStockton kanye nomgibeli wakhe bebona ukucekelwa phansi kwezikhali zase-Russia. Phambilini ubone abantu base-Ukraine bethela amalitha angu-20 kaphethiloli endaweni evulekile yethangi lase-Russia i-T90 base belokhela ngomlilo.

Njengoba, azi ukuthi bekufanele awele ibhuloho ukuze ahlenge umndeni womngani wakhe, uStockton ubeyibheke eshaqekile imoto yezikhali.

Utolika wakhe umqinisekise ukuthi i-Fiat endala abehamba ngayo iyimoto eshibhile kakhulu engeke inakwe. Lokho akuzange kumqinise, kodwa ubazi ukuthi kufanele aqhubeke.

“Le ndawo iyisiphephelo sohlanya” ecabanga njengoba edlula ebhulohweni. Iphoyisa lomgwaqo ebeligqoke ivesti elibonakalayo liqhamuke lapho okungaziwa khona labeka izigaxa emotweni yezikhali. Iphoyisa libe seliqala ukuqondisa izimoto ukuze liqinisekise ukuthi akekho owephula noma yimiphi imithetho yomgwaqo.

Ngesikhathi engena edolobheni elicekelwe phansi i-Mariupol, ebelinabantu abangu-430 000 ngaphambi kokuthi kuqale impi, uStockton ubone izinsalela zamasosha angu-800 ase-Russia awabone ngesikhathi engena edolobheni.

Iningi labo bebelele beshonile emgwaqeni, ngesikhathi omama bemizi base-Ukraine ababegqoke kahle beqa phezu kwezidumbu zabo beyobheka noma yiziphi izitolo okungenzeka ukuthi zisenokudla okusele ukuze kuthengiswe.

I-Mariupol ibiyisihogo esivuthayo. Ukushisa, iphunga nomsindo bekushubile. Ngisho kumnyama izakhiwo ezivuthayo zenza kube lula ukushayela ngaphandle kwezibani.

Ungene edolobheni ngokukhulu ukushesha, wawuthola umndeni. Unikeze izingane zomngani wakhe amathoyizi abeze nawo.

Umndeni ulayishwe emotweni encane i-Fiat, umuntu ngamunye ephethe ipotimende lempahla, wase egijimisa imoto ukuze baphume edolobheni.

Owayengumsakazi, uStockton ukwazile ukusebenzisa umsakazo ukuze alalele amasosha ase-Russia uma ekhuluma wodwa emisakazweni ye-CB yezentengiselwano, futhi lokhu kuye kwamsiza ukuthi azi ukuthi akuphi ukuze awagweme.

Ngemuva kwamahora amaningi bafike emngceleni wase-Poland lapho izikhulu zase-Ukraine ezicubungule khona lona wesifazane nezingane njengababaleki ababalekela indawo yempi.

Umngani kaStockton usale e-Mariupol elwa nebutho lakhe, ebonga ukuthi umkakhe nezingane baphume ngokuphepha ezweni.

E-Mariupol, ukubulawa kuyaqhubeka. Naphezu kwemizamo eqinile yase-Russia yokulawula idolobha lonke, cishe amasosha angu-2,000 abambelele endaweni yokugcina – i-Azovstal steel plant. Kunezinkulungwane zezakhamizi – ikakhulukazi abesifazane nezingane – ebasavaleleke nawo.

Impi iqhubeke amasonto amaningi, nenani elikhulu labantu abashonile kanye nedolobha elibhidlikile.

UStockton uqinisekise ngento eyodwa yokuthi: amasosha ase-Russia angathatha izintambo okwesikhashana e-Mariupol, kodwa ngeke ahlale isikhathi eside.

“Ukuthatha idolobha kuyinto elula. Ukulibamba ngesikhathi wonke umuntu efuna ukubulala amasosha akho kunzima kakhulu. “

Scrolla World Cup Quiz