Bekungelona usuku olumnandi lokuzalwa kwijaji lase-Zimbabwe

Joseph Chirume

Naphezu kwemizamo emihle kaMengameli wase-Zimbabwe u-Emmerson Mnangagwa, lowo owayengumphathi wamajaji uLuke Malaba utshelwe ukuthi akehle esikhundleni.

INkantolo eNkulu yase-Zimbabwe ngoMgqibelo yonakalise lokho obekungaba yisipho esihle sokuzalwa sikaMalaba ngokumenqabela ukwengeza isikhathi sakhe sokuba sesikhundleni.

Isikhathi sikaMalaba siphele izolo lapho ebehlanganisa khona iminyaka engama-70, ngokuhambisana nomthethosisekelo wezwe – yize umzamo kamengameli wokujaha ukuchibiyelwa komthetho ngoLwesithathu ukuze kwandiswe iminyaka yokuthatha umhlalaphansi ibe yiminyaka engama-75.

Isichibiyelo lesi siphikiswe eNkantolo eNkulu yinhlangano i-Zimbabwe Human Rights, i-Young Lawyers Association of Zimbabwe kanye noFrederick Mutanda, ongumakadebona empini yenkululeko. Bathe umthetho omusha awusebenzi kuMalaba nakwamanye amajaji asezikhundleni.

UJaji Happias Zhou, ekhipha isinqumo seNkantolo eNkulu, uthe: “Ngalesi sinqumo esisithathile, umhlonishwa uMalaba uyayeka ukuba yijaji phakathi kwamabili mhla zi-15 kuNhlaba.”

Isinqumo asizange sehle kahle kuhulumeni. UMalaba ungumngani kaMengameli.

UNgqongqoshe Wezobulungiswa, Ezomthetho NezePhalamende, uZiyambi Ziyambi ukhiphe impendulo enamaphuzu angama-20 ezwakalisa intukuthelo yakhe ngalesi sinqumo.

UZiyambi uthe abasamukeli lesi sinqumo.

“Sinesimo esibucayi sezobulungiswa esilawulwa ngabantu bangaphandle kuleli,” kusho uZiyambi.

UZiyambi uphinde wathi lokhu kufaka iqembu eliphikisayo, i-Movement for Democratic Change.

Khonamanjalo, umhlaziyi wezepolitiki owaziwayo u-Alex Magaisa usamukele isinqumo seNkantolo eNkulu.

UMagaisa uthe: “Lesi bekuyisipho esingesihle sosuku lokuzalwa salowo owayeyinhloko yezobulungiswa. Njengoba ebehlale ahlulela abanye njengamanje bese kwahlulelwa yena uqobo.”

Izihloko zakamuva