Bathwele kanzima abasebenzi baseZim

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Ngesikhathi umhlaba wonke ububungaza usuku lwe-International Workers’ Day, abasebenzi base-Zimbabwe bathwele kanzima njengoba bebhekene nokunyuka kwentengo yempahla.

Umholo wabasebenzi awusafani nokukhuphuka kwamanani entengo. Njengoba imisebenzi ingasaholeli kakhulu kanye nomnotho ontulayo kwenza isimo sabo sibe sibi nakakhulu.

Ngesikhathi ekhuluma ne-Scrolla.Africa, uTalent Zimbuya (34) ongunogada kwa-Shawks Securities uthe sekunzima ukuthi akwazi ukunakekela umndeni wakhe omncane.

“Ngithola umholo wami  ngemali yase-Zibambwe futhi awunyuki, kodwa amanani ezinto eziyisisekelo anyuka cishe masonto onke.”

UZimbuya uthe unabantwana abathathu abafunda emabangeni aphansi njengoba izikole zivulwa ngesonto elizayo kuzomele azikhokhele kancane kancane. Aphinde abeke imali yokuthenga ukudla.

“Ngihola u-R3 600 ($300,000 ZWL), kodwa ngokwezinga lamanje lemakethe yabamnyama ngisala ngingenalutho uma ngithenga amadola aseMelika ngo-R20 ($1,900 ZWL) uma ngiqhathanisa no-$1 USD,” echaza.

UChristine Moyo (35) osebenza ezindlini, uthe akukho angakujabulela ngosuku lwezisebenzi njengoba kuwusuku olumkhumbuza izinkinga zase-Zimbabwe.

“Ngihola u-R1,100 ($68,000 ZWL) futhi ngidonsa kanzima ukondla umndeni wami njengoba amanani entengo ekhokhwa ngamadola aseMelika, kodwa ngikhokhelwa ngemali yasezweni lami.”

UMoyo uthe unengcindezi njengoba kuvulwa izikole ngesonto elizayo futhi lokhu kungaholela ukuthi abantwana bakhe bangayi esikoleni amasonto ambalwa okuqala ukuze bangaxoshwa ngenxa yokungakhokhi.

“Ngangingeke ngikwazi ukubathumela kwizifundo ezengeziwe ngesikhathi samaholide njengoba bengingenayo imali yokuthenga i-forex emakethe. Siphila ngokudla kanye ngosuku,” engeza.

UJaphet Moyo onguNobhala Jikelele wenhlangano yabasebenzi i-Zimbabwe Congress of Trade Unions, uthi isithunzi sabasebenzi e-Zimbabwe siyehla.

“Isizukulwane esidala sikhumbula izinsuku ezimnandi zakudala ngaphansi kobukoloni ngesikhathi umholo unenzuzo futhi bekwazi ukunakekela imindeni yabo ngemholo yabo  ngokungafani namuhla.”

Isithombe esingenhla: Isithombe serayisi elingu-2 kg elithengiswa kwa-OK Zimbabwe ngenani lika-R83 ($4,919ZWL)

Umthombo wesithombe: UDalphine Tagwireyi

Izihloko zakamuva