Bathwale kanzima abafundi bakumatikuletsheni nothisha eNquthu ngenxa yezikhukhula

Celani Sikhakhane

Usuku lokuqala lwesikole lubenzima kothisha nabafundi bakamatikuletsheni    eNyakatho naKwaZulu-Natali lapho bephoqeleke khona ukuthi bangene emanzini aqhamuka emfuleni beya esikoleni.

Abanye othisha nezingane zaseNdatshana naseThelezini eNquthu kudingeke ukuthi bakhumule izingubo nezicathulo ukuze bangene emanzini abegeleza.

Khonamanjalo, othisha abebevele besesikoleni ngesikhathi kuqala lemvula enamandla bajike khona bebuyela emakhaya beshiya izimoto zabo, abazilande ngoLwesibili esikoleni.

Omunye wothisha uthe basizwe ngabafundi abenza umatikuletsheni ababe nesibindi babasiza ukuze bakwazi ukuhamba emanzini amaningi.

Lokhu akuyona into eqalayo ukwenzeka. Othisha nabafundi kumele babhekane nezikhukhula minyaka yonke ngesikhathi sezimvula ezindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natali. 

“Asiqondi ukuthi kungani uMnyango wezokuThutha ungafaki ibhuloho ukuze usisize kule nkinga,” kusho omunye uthisha.

UMengameli wenyunyana yothisha i-National Teachers Union (Natu), uMnu uSibusiso Malinga, uthe lena ngenye yezinselelo ezinkulu othisha bezikole  zasemakhaya ababhekana nazo ngesikhathi sezimvula.

“Sikhathazekile ngalesi simo, njengoba sikhombisa ukuthi izikole zasemakhaya zisabhekene nenkinga enkulu,” kusho uMalinga.

Uthe izikole zasemakhaya KwaZulu-Natali zibhekene nokwehla kwesibalo sabafundi ngenxa yale nkinga nokushoda kwezinsiza okubalwa kuzo ama-lab nemitapo yolwazi.

Ngesonto eledlule uDkt Barney Mthembu woMnyango wezeMfundo uveze ukuthi zibalelwa ku-186 izikole zaKwaZulu-Natali ezicekelwe phansi izikhukhula neziphepho. Uthe babalelwa ku-90 kubona abadinga amagumbi okufundela angomahamba nendlwana futhi aselungile.

Kuphinde kwavela ukuthi zingu-137 izikole zaKwaZulu-Natali ezilimele ngesikhathi sodlame olwaqubuka ngoNtulikazi kanti abakhokhi bentela kuzomele bakhiphe imali engu-R144 million ukulungisa umonakalo.

Abakhulumela uMnyango wezokuThutha abatholakalanga ukuthi baphawule njengoba izingcingo zabo bezikhala zingaphendulwa.

Izihloko zakamuva