Bathole sebeshadile ukuthi bahlobone 

Uhlobo lwezindaba ezingenza ukuthi isidlo sikaKhisimusi sibe muncu.

Izithandani zase-Colorado eMelika zithole izindaba zokuthi empeleni zingabazala ngemuva kokuhlola ulibofuzo.

UCelina Quinones washada nomyeni wakhe uJoseph ngoNtulikazi ngo-2006 futhi banezingane ezintathu.

Laba abashadile banqume ukuhlola ulibofuzo ukuze bathole okwengeziwe ngezimpande zomndeni wabo nokuyinto okungenzeka bazisole ngayo manje.

“Ngacela ukuthi kwenziwe ulibofuzo. Senza ama-swabs ethu sawafaka eposini, ahamba,” kusho uQuinones etshela i-People.

“Sibe sesithola imiphumela ngase ngicinga ulibofuzo lwezimpande zomndeni – kwenye ingxenye yokusesha – ngabona umyeni wami evela lapho. Ngivele ngathuka!'”

UQuinones uveze ukuthi imiphumela imshiye edangele futhi ubesecabanga isehlukaniso.

Kodwa-ke, umyeni wakhe – ophinde abe umzala wakhe – uye wabasiza ukuthi badlule kulokhu.

“Bengizibuza ukuthi, ‘Ingabe kufanele senze isehlukaniso? Ngabe kufanele sibe ndawonye?,” kusho uQuinones.

“Ngaqala ukucabanga kabusha … kwathi ngemuva kwesikhashana ngathi cha, sizohlala ndawonye.’ Akukho esingakwenza ngakho. Ngeke ngivumele igazi lingene phakathi kwethu.”

UQuinones ongumdayisi wezindlu uthe akanaso isiqiniseko sokuthi umyeni wakhe ungumzala wesine noma wesihlanu kodwa weluleke abanye ukuthi bafunde kubo benze ulibofuzo.

“Ngiyamthanda umzala wami,” esho.

Uthe ngeke ahlukane naye ngoba abashadanga ngephutha.

Kuyacaca ukuthi umndeni walezi zithandani unezinkinga zobuhlobo kune-pretzel.

Luhlanganiswe nguDylan Bettencourt

Esithombeni esingenhla: Umshado

Izihloko zakamuva