Basosizini abakhahlenyezwe izikhukhula eGoli 

Isiphepho esinamandla sezinsuku ezimbili sishiye amakhulu ezakhamizi zaseGoli zingenayo indawo yokukhoselanjengoba izikhukhula zikhukhule izakhiwo ezibalelwa ku-239, okubalwa kuzo amakhaya nemijondolo mhla ziyisishiyagalolunye nomhla ziyishumi kuZibandlela.

Ngokusho kukaMnu David Tembe oyilungu lekomiti lemeya lezokuphepha komphakathi (MMC) uthe abezimo eziphuthumayo bathole imibiko evela kuzo zonke izingxenye zedolobha.

“Izimoto bezicwile emanzini, abantu begibele phezulu ophahleni lwezindlu, kubhidlika izindonga zezindlu nezemijondolo kwasala kungena lutho olungahlengwa,” esho.

Kubikwa ukuthi i-Region D yase-Klipspruit, e-Soweto iyona ekhahlamezeke kakhulu njengoba kucekeleke phansi izindlu ezingu-11, okushiye abantu abangu-73 bengenamakhaya.

Kuthiwa e-Dobsonville imizi eyishumi okubalwa kuyo imijondolo icekeleke phansi abantu abangu-48 basala dengwane.

UTembe uthe eduze kweDorothy Nyembe e-Meadowlands kuguguleke imizi engu-52,  e-Matholesville imijondolo engu-42, e-Doornkop engu-11 kanye neyisikhombisa e-Tshepisong.

“Bekuwumsebenzi wawo wonke umuntu njengoba kujutshwe abezokuphepha ukuze kuqinisekiswe ukuthi kukhona amathimba azokhipha abantu abebevalelekile,” esho.

Naphezu kweqiniso lokuthi izikhukhula azizange zichazwe njengenhlekelele, i-Disaster Management Centre yedolobha isungule i-hybrid Joint Operation Centre ukuze iqaphe, ihlole nokuthi yenze imizamo yokusiza.

Njengoba kubike i-Engineering News ye-Creamer Media, uTembe uthe ithimba lihlanganiswe izinhlaka ezibalulekile okubalwa kuzo ezezindlu, i-City Power, ezokuthuthukiswa komphakathi i-Johannesburg Road Agency kanye nezinye eziningi.

Isimo simuncu elokishini lase-Alexandra e-Sewetla. IMeya yaseGoli uMpho Phalatse namanye amalungu ekomiti lemeya bavakashele umphakathi ngempelasonto.

UTembe uchaze isimo sakuleya ndawo njengesomphakathi ososizini.

“Ukwakhiwa kwemijondolo osebeni lwemifula kusaqhubeka nokuyinto eyenza ukuthi izakhamuzi zibe sengozini yokukhukhulwa yizikhukhula nganoma yisiphi isikhathi.”

UTembe ugcizelele isidingo sokuthi imiphakathi ibambe iqhaza ekuqinisekiseni ukuthi uMnyango uthatha izinyathelo zokuphepha emanzini.

Ngemuva kwenhlekelele yangomhla zintathu kuZibandlela lapho amakholwa angu-14 alahlekelwa khona izimpilo zawo ngesikhathi ebhabhadiswa emfuleni, umphathi wezokuvikeleka komphakathi uxwayise amakholwa ngokuziphatha okuzobeka izimpilo zabo engcupheni.

“Njengedolobha, siyayihlonipha futhi siyayiqaphela imikhuba yenkolo. Ilungelo lokusebenzisa ukholo  ngokukhululeka lifakwe kuMthethosisekelo. Yingakho sinxusa abaholi bezenkolo namakholwa ukuthi bathole ezinye izindlela zokwenza amasiko abo,” esho.

Luhlanganiswe ngu-Anita Dangazele

Esithombeni esigenhla: Umonakalo odalwe izikhukhula 

Umthombo wesithombe: Johannesburg traffic updates

Izihloko zakamuva