Basenkingeni abe-IFP abajikele uShenge bathi akuxoshwe uHlabisa

By Celani Sikhakhane

Bazidonsele amanzi ngomsele abaholi be-IFP abaphendukele uMntwana wakwaPhindangene bezitshela ukuthi usedlulile emhlabeni ngokuthi bafune kuxoshwe uMengameli uVelenkosini Hlabisa.

NgoMsombuluko izolo, umhlangano wesigungu esiphezulu sikazwelonke obuhleli oNdini, usichithile isicelo salaba baholi abangu-20 sokuba kubizwe umhlahlandlela ophuthumayo ukuze kuxoshwe uHlabisa.

Lokhu kwenzeke ngemuva kokuba uNobhala-Jikeleke we-IFP, uMnuz Siphosethu Ngcobo ekhiphe isimemo sokuthi lo mhlangano uzoba seMbizo town hall eMpangeni khona izolo kodwa wachithwa.

Laba baholi abaphezu kwaleli tulo lokuchitha uHlabisa kubalwa noSihlalo we-IFP e-Gauteng uMnuz Alco Ngobese, iMeya yasoLundi uMnuz Wilson Ntshangase, uSihlalo wentsha ye-IFP eKZN nobeyiMeya exoshiwe kumasipala Abaqulusi eVryheid uMnuz Mncedisi Maphisa, iMeya yasoThukela Inkosi uNtandoyenkosi Shabalala nabanye.

Kuthiwa kusize ukuhayiza kukaMntwana uPhumzile Buthelezi oyindodakazi endala kaMntwana wakwaPhindangene ethi sebengaze bajikele uMntwna esaphila bathi akukhishwe uHlabisa ekubeni uMntwana abakhuza ngalokhu.

Okhulumela i-IFP uMnuz Mkhuleko Hlengwa uthe laba baholi bazovela ngaphambi kwesigungu sikazwelonke ngeSonto elizayo lo mhlaka-7 kuNcwaba.

“Isigungu sikazwelonke sisichithile isicelo ebesibukeka siyimbudane salaba abebefuna kuhlale umkhandlu kaZwelonke. Kunalokho yibo asebezovela ngaphambi kwekomiti lesigungu sikaZwelonke ngomhlaka-7 kuNcwaba . Umhlahlandlela usazohlala ngendlela ejwayelekile futhi uyobe ubizwe uMengameli uHlabisa ngosuku oluyomenyezelwa,” kusho uHengwa.

Ngenyanga eyedlule kuNhlaba uHlabisa kuthiwa iqembu lamxosha ngoba limsola ngokubonakala nabantu ababegqoke izikibha zeqembu ezinobuso bakhe.
I-Scrolla.Africa sihabule ukuthi itulo eliphekwa yilaba baholi bekungukuthi kufike usuku lomngcwabo kaMntwana wakwaPhindangene, uHlabisa ebe esekhonjwe indlela.

UHlabisa kuthiwa usesinde ngisho ekudlisweni ushevu okwenzeke ngaphambi axoshwe ngoNhlangulana.

Kuthiwa emva kwalokho bebefuna kuxoshwe namalungu amadala eSishayamthetho saKwaZulu-Natal e-IFP ukuze kungene bona.

Okunye kuthiwa sebezibona bengoNgqongqoshe besifundazwe nokuyizikhundla ezingu-11 kukhabhinethi yeseKZN.

Kuthiwa babona ukuthi uHlabisa uzobavalela ngaphandle uma kwenzeka i-IFP inqoba ukhetho ngonyaka ozayo.

Izihloko zakamuva