Basebenzisa izitho zangasese zengulube ukuzithuthukisa ocansini 

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Umdlandla omusha wamabhola ezingulube uthumela inkanuko yamadoda e-overdrive eHarare.

“I-Gearbox” ulimi lwasemgwaqeni oluchaza amasende ezingulube futhi abaningi bakholelwa ukuthi athuthukisa i-libido namandla ocansi amadoda.

UTendai Chisvo uyakholelwa ekutheni ngempela lezi zinto zothando ziwumuthi osebenzayo wocansi.

“Indlela owenza ngayo embhedeni izoshintsha futhi abesifazane bazolokhu bebuyela kuwe becela okwengeziwe ngoba awusoze wenza iphutha ngokudla ‘i-gearbox’ eligazingiwe,” kusho lo mlisa (28) etshela i-Scrolla.Africa.

“Amadoda amaningi awakakuqapheli [lokhu] futhi lawo angakaze akudle lokhu kufanele azinike isikhathi futhi azame ubumnandi ngoba azohahela okwengeziwe futhi nakanjani azobuya nobufakazi obubambekayo.”

UChisvo uthe uyakujabulela ukudla i-gearbox uma ephuza ubhiya ngoba kuyinhlanganisela enhle ngoba kukhulisa imizwa yakhe futhi kumenze ukuthi enze ucansi isikhathi eside.

“Ukudla i-gearbox kuyindlela eshibhile yokuzithuthukisa njengamadoda esikhundleni sokusebenzisa amaphilisi ayingozi aqukethe izithako eziyingozi,” kwengeza uChisvo.

Insumansumane yenze abesilisa base-Zimbabwe bajaha ezindaweni okudayiswa kuzo i-gearbox, ukuze nje bathuthukise impilo yabo yocansi.

UMargret Chahwahwa (37) owake wasebenza ebhusha e-Mbare e-Harare uthe ngesikhathi eqala ukuzwa nge-gearbox, wabona ithuba elihle lebhizinisi njengoba ibhusha ayesebenza kuyo yayingayithengisi.

“Ngabe sengiyifuna lapho edayiswa khona kwathi ngemuva kwamasonto amabili inzuzo yami yahambisana nomholo wami ngase ngiyeka umsebenzi ngagxila ekuthengiseni i-gearbox,” esho.

“Manje nginesiqiniseko sokuthi kungenzeka isiza abesilisa ukuthi benze kahle embhedeni ngoba njalo uma abathengisi bememeza nansi i-gearbox emigwaqweni ngihlezi ngibona amadoda ethutheleka ezothenga usuku lonke.”

UChahwahwa uthe iningi labesilisa aseke ahlangana labo ngesikhathi ebathengisela i-gearbox bamtshela ukuthi ayimnandi nje kuphela kodwa iyabasiza ukuthi benze kahle embhedeni, kanti lokhu kuyinsumansumane aseyiqambile.

“Ngakho-ke, ngokwazi ukuthi amadoda afunani ngihlezi ngibheka amasende ezingulube emabhusha ukuze ngijabulise amakhasimende ami njengoba ethengwa kakhulu kunanoma iyiphi enye inyama,” esho.

Kodwa akekho oke wabuza izingulube okuyizilwane ezihlakaniphe kakhulu emhlabeni ezinobuhlakani bengane eneminyaka emithathu ubudala ukuthi zicabangani ngakho. Abantu base-Zimbabwe bafuna ukusizakala ngezitho zangasese zezilwane. Emithini yendabuko yamaShayina, amasebde ezinyamazane, amahlosi, izimvu zamanzi, izinja ngisho nama-beaver sekuyisikhathi eside esetshenziswa njengezinto zocansi.

Phakathi naleso sikhathi, abaseNtshonalanga nabo bayingxenye yalokhu. Ezingxenyeni ezithile zaseYurophu naseMelika amasende ezimvu nawezinkunzi adliwa njenge-aphrodisiacs.

I-Scrolla.Africa siyazi ukuthi abukho obubonisayo ukuthi amasende ezilwane athuthukisa ucansi.

Esithombeni esingenhla: I-gearbox edayiswa e-Spar e-Greencroft, e-Harare 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva