Bantu baseNingizimu Afrika ningalokothi nifuye ingwenya

UJoie Henney wase-Pennsylvania, eMelika  kanye nengwenya yakhe uWally, bangabangani abakhulu. 

“Ngesizathu esithile akabulali lutho,” kusho uHenney. “Akakaze azame ukuluma muntu.”

Uthi uWally ubhaliswe ngokusemthethweni njengesilwane esisekela imizwa.

“Sijwayele ukuzihlalela sibuke umabonakude,” kusho uHenney, ephulula umgogodla wesikhumba sikaWally.

Mhlawumbe ingwenya ingaba isilwane esifuywayo, kodwa qaphela ngokuzama lokhu ngengwenya yaseNingizimu Afrika.

UJoie simxayisa ngokuthi: kuzothatha ithuba elilodwa nje ukuth uWally amlume bese kuphela loluthando oluphakathi kwabo.

Ividiyo kanye nesithombe: @DailyGators

Izihloko zakamuva