Baningi abathutheleka eLimpopo ngenxa yomlomo omndandi 

UThabiso Sekhula ubika ukuthi abantu bajahe ukuthola le mpande yemilingo hhayi ngoba imnandi inoshukela.

ILimpopo ibizwa ngokuthi ngubhasikidi wezithelo wase-Afrika, futhi uma uzilandela izihloko zami zangaphambili, kulula ukubona ukuthi kungani.

Kodwa kunesitshalo esithile esenza wonke umuntu ethutheleka esifundazweni: asijwayelekile kwezolimo sibizwa ngemolomo monate. Uma lihunyushwa liqonde ukuthi “umlomo omnandi”.

Leli igama elihlekisayo lesihlahla, kodwa lesi sitshalo siqanjwe ngobumnandi baso – simnandi cishe ngaphezu kuka-1,400 kunoshukela, ngaphandle kwama-carbs lesi isitshalo esiyisimangaliso. Izinzuzo zayo azigcini lapho. Uma ubheka ku-TikTok noma ku-Google uzobona ukuthi kungani i-molomo monate ihlanyisa izwe lonke.

Impande yalesi sitshalo iyasikwa, ihlanzwe futhi isetshenziswe izinyanga ngezinhloso eziningi, ikunikeza inhlanhla kwizinto ozozethula, izingxoxo zamalobola kanye nokuthola amantombazane, kodwa okudume kakhulu ukuthi sifana ne-sexual libido booster.

Esinye isikhangiso sempande sifundeka kanje: “Hlafuna lesi sitshalo bese ucela uthando kunoma yimuphi umuntu wesifazane, futhi uzovuma ngaso leso sikhathi.” Umsuka kuthiwa usebenza kubo bobabili ubulili, futhi sikwazi ukuguqula amagama anoma yimuphi umuntu odlayo abe mnandi akekho ongamelana naso.

Ngo-2015, i-CSIR yenza ucwaningo ngalesi sitshalo esinoshukela ngenye indlela, kodwa okunzima ukusithola.

Noma ngubani onekhono lokusabalalisa lesi sitshalo uzothola izigidi. Imiphakathi yaseShongoane kanye neSeleka e-North-west yasePolokwane, eLimpopo yabamba iqhaza kulo msebenzi ngo-2015 futhi yayifanelekele ukuthola inzuzo yocwaningo. U-R2.6 million ukhokhelwe abanolwazi ngemboni nabasizayo.

Lesi sitshalo sitshalwa abalimi abasebancane bese sigaywa sibe i-lip balms, iziphuzo kanye namaswidi.

Ku-TikTok, i-hashtag isibukwe abantu abangaphezulu kuka-80 million ngoba uma kunento eyodwa abantu bakuleli abayithandayo uthando. Futhi lesi sitshalo sinabantu abathutheleka eLimpopo ukuze babe namandla okukhuluma amagama amnandi.

Izihloko zakamuva