Baningi abathintekayo enkohlakalweni yenkontileka ye-Digital Vibes

Lungani Zungu

Abanye abasebenzi abayisithupha bezempilo bazomiswa ngaphambi kokuthi kuphele usuku lwangoLwesine ngeqhaza abalibambile enkontilekeni eyihlazo yezigidi eziyi-R150 ye-Digital Vibes.

Lezi zindaba ziqinisekiswe nguNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Joe Phaahla ekuseni ngoLwesine esithangamini nabezindaba.

Ukumiswa kwabo kuza ngemuva kokukhishwa kombiko we-Special Investigating Unit owenziwe nguMengameli uCyril Ramaphosa ngoLwesithathu.

Umbiko onamakhasi ayi-114 uthinte abantu abayi-18, abayisikhombisa babo basebenzela uMnyango wezeMpilo.

Ngasekuqaleni kwaleli sonto, umqondisi-jikelele uDkt Sandile Buthelezi ukhishwe okwesikhashana esikhundleni sakhe ngeqhaza alibambile  enkohlakalweni ye-Digital Vibes.

Ezinye izikhulu eziyisithupha ezizojoyina uButhelezi ohlwini lwabamisiwe yilezi:

● UDkt Anban Pillay, iSekela Lomqondisi-Jikelele

● UPopo Maja, uMqondisi Wezokuxhumana

● UPatricia Ngobese

● UShireen Pardesi

● USifiso Dlamini

● UMxolisi Zondi

I-SIU iphakamise ukuthi uDkt Pillay akabekwe amacala obugebengu ngokuphambuka emigudwini ejwayelekile yokuthengwa kwempahla ngesikhathi kunikezwa inkontileka ye-Digital Vibes.

OwayenguNgqongqoshe wezeMpilo uMkhize usule esikhundleni ngoNcwaba ngenxa yehlazo le-Digital Vibes. Umbiko we-SIU uveze ukuthi le nkampani yabezindaba iphethwe ngabangani  bakaMkhize besikhathi eside uTahera Mather noNaadhira Mitha.

I-SIU ithole ukuthi uMkhize uqambe amanga nokuthi wenze izinto “ngokungafanele futhi ngokungekho emthethweni”.

Usolwe ngokucindezela owayenguMqondisi-Jikelele uPrecious Matsoso ukuba aqoke i-Digital Vibes ukuthi iphathe isu lokuxhumana le-National Health Insurance (i-NHI) nokuxhumana nokuxhumana mayelana ne-Covid-19 ngowezi-2020.

I-SIU iphinde yathola ukuthi i-Digital Vibes yakhokha imali eyizi-R6,720 ngokulungiswa komunye umuzi kaMkhize, kwadluliswa izi-R300,000 zokheshi kundodana kaMkhize uDedani yaphinde yaxhasa ipulazi likaDedani eliseMgungundlovu nge-Land Cruiser eyisekeni ebiza imali eyizi-R160,000.

Yize kutholakele lokhu, ngoLwesithathu uMengameli uRamaphosa uncome uMkhize ngomsebenzi awenzile wokulwa ne-Covid-19 ngesikhathi esanguNgqongqoshe wezeMpilo.

Izihloko zakamuva