Banikwe ilungelo lokubhikisha

Dylan Bettencourt

Imidlalo yama-Commonwealth inikeze abasubathi abaqhudelana kule midlalo imvume yokubhikisha.

Lokhu kuhluke ngokuphelele kuma-olimpiki, avimbela aphinde amise noma ngabi imiphi imibhikisho.

I-Commonwealth Games ikhethe ukunikeza inkululeko ephelele yokukhuluma kubasubathi abangu-4,500 abazoqhudelana e-Birmingham, e-England ngasekupheleni kwalo nyaka.

Abasubathi ngeke bajeziswe ngokugqoka noma iziphi izingubo noma amabhande ezingalweni. Futhi ngeke bajeziswe ngokwenza noma iluphi uhlobo lokubhikisha mayelana nezindaba zomphakathi.

Imibhikisho yabasubathi, kanye nokweseka imibhikisho yabalandeli, inomlando omude kuma-olimpiki kanye nemidlalo yama-Commonwealth. 

Kodwa ama-olympics eminyaka yakamuva ayichitha imibhikisho eyenziwa abasubathi, futhi babebasabisa ngokubakhipha emidlalweni uma bephula imithetho.

I-International Olympic Committee (IOC) isanda kwethula imihlahlandlela ebuyekeziwe enqabela noma iluphi uhlobo lombhikisho emicimbini yabo ngomzamo wokuhlukanisa ipolitiki nezemidlalo.

Kodwa-ke izikhulu eziphezulu kuma-Commonwealth Games zikholelwa ukuthi lezinto zombili angeke zihlukane. Okunye abakholelwa kukho ukuthi abasubathi bangaba imithombo emihle yoshintsho emhlabeni futhi basebenzise inkundla yabo ukukhuthaza izinhloso zomphakathi.

Imidlalo Yama-Commonwealth kulindeleke ukuthi iphikisane ngokuthi ukuvumela imibhikisho yabasubathi kunobuntu, esikhundleni sepolitiki, kwezemidlalo.

Ukuvunyelwa kwe-Pride flags kusadingidwa, njengoba nokuthandana nobulili obubodwa kungekho emthethweni emazweni angu-36 kwangu-72 alindeleke ukuthi angenele le midlalo.

Umtshuzi wase-Britain uTom Daley usenesikhathi eside esebenzisa inkundla yakhe ukufakela inselele yokuthi imidlalo ye-Commonwealth yenze okwengeziwe ukusekela amalungelo e-LGBTQ+.

“Ufuna ukuzizwa ukhululekile uzazi ukuthi ungubani uma umi kwi-dive board kanye namazwe angu-37 e-Commonwealth akhona abambe iqhaza kodwa akunjalo.,”

“Ngizizwa ngihambisana nabe-Commonwealth, ngoba lokhu kusisize ngempela ukuphusha ezinye zezizwe ukuthi zixegise imithetho yazo ngezinto ezimelene nabantu abathandana nobulili obubodwa,” kusho uDaley ngesikhathi semidlalo Ye-Commonwealth yokugcina yangonyaka ka-2018.

Abasubathi bakhunjuzwa ukuthi imibhikisho yabo kufanele yenziwe “ngendlela enokubekezelelana iphinde ibe yinhle,” kodwa okwemibhikisho engcolisa amafulege ezwe, inkulumo enenzondo nokubambana ngezandla okuhlobene namaqembu anenzondo akuvumelekile.

Umthombo wesithombe: @DailyMontanan

Izihloko zakamuva