Bamuvalelise kahle uShona Ferguson abomndeni wakhe njengoba

Philani Mzila

UNkosikazi kaShona Ferguson uConnie nomfowabo badlulise inkulumo ephuma ekujuleni kwezinhliziyo zabo ngenkathi beyobeka uShona ekhaya lakhe lokugcina eFourways Cemetery ngoLwesithathu.

Kumyalezo oqoshiwe ubuveza ukuthi lomlingisi obethandwa kangakanani uConnie uveze ukuthi inhliziyo yakhe iphuke kangakanani ubezitshela ukuthi bazoguga ndawonye.

“Ngiyakhumbula uma sibona abantu abadala behamba kwinxanxathela yezitolo yase-Cresta behamba bebambene izandla besibabuka mese sizicabanga thina eminyakeni ezayo nathi sesibambene izandla.”

Okhulumela umndeni ubhuti kaShona uDominique Fergunson uthe uthando abenalo ngomndeni  akekho oyolidlula.

“Kubuhlungu kakhulu ukuthi awusekho, kubuhlungu kakhulu uma sekuphakathi nobusuku ngizibuza ukuthi ngabe ngiyaphupha yini ,ngabe awusekho ngempela. Nokuthi angeke saphinde ngikuzwa ungibiza uthi Domgidigidi, ngiyazi lapho ukhona ubuka izingane zakho nonkosikazi wakho uyahleka ngiyaziqhenya ngosukuzuzile kulesi sikhathi esincane kangaka  nendoda ogcine usuyiyo. Uthando nokuzinikela kwakho emndenini kuyangijabulisa. Umkhulu,” kusho umfowabo.

Uvale ngokuthi uShona ushiye ifa lothando.

“Ubeyinto abantu abafisa ukuba yiyo, ushiye isithombe esihle kuthina sonke, ifa lothando nogqozu oluchaza abaningi.”

UZandile Msutwana odlala indima ka-Vuyiswa Maake kwi-The Queen uthe lemboni ilahlekelwe iqhawe.

“Kunzima ukuthi siveze imizwa yethu ngoba sizwa ubuhlungu, kubi, akukholakali ukuthi awusekho futhi kunzima,” kusho uZandile.

Inkonzo yokugcina kaFerguson ibihanjelwe umndeni nabangani kuphela.

Lomlingisi obedumile futhi obethandwa udlule emhlabeni ngoLwesihlanu ngezinkinga zokhuvethe.

Scrolla World Cup Quiz