Balahlekelwe imfuyo ngenxa yesibhicongo sase-Jagersfontein

Tladi Moloi

Ngemuva kokusebenza isikhathi behlanza isibhedlela i-Diamant e-Jagersfontein uSteven Mojalle wabuyela epulazini lakhe.

Ngokuhamba kweminyaka uzakhele leli bhizinisi, kodwa ngeSonto ekuseni ulahlekelwe izinkomo ezingu-17 nezimvu ezingu-12 ngesikhathi kuwa udonga lwedamu lwasemayini yedayimane okubangele izikhukhula.

“Ngiphatheke kabuhlungu ukulahlekelwa imali engaka. Sengisebenze kanzima iminyaka eminingi ngiqinisekisa ukuthi kuzoba khona okuthize engizokwenzela izingane zami uma uNkulunkulu engithatha,” kusho umnikazi wepulazi oneminyaka engu-47.

Lesi sibhicongo senzeke kubalimi bemfuyo. Ngaphandle kwezilwane ezikhukhulwe amanzi, amadlelo emvelo nemfuyo yawo eyayisinde kuwo acekeleke phansi.

Izilwane eziningi ezisinde kulezi zikhukhula manje zisengcupheni yokubhuqwabhuqwa indlala njengoba abalimi beshoda kakhulu nge-fodder ukuze baziphe ukudla.

UMojalle kudingeke ukuthi aqhubeke nokusebenza esibhedlela lapho abaningi abalimele noma abangenamakhaya ngenxa yezikhukhula bekhoseliswe khona.

“Siyazi ukuthi iholo alinelisani ngakho umuntu bekumele aqhamuke nento ezokwenza imali eyengeziwe, ingakho nginemfuyo.”

UMorapedi Mogorosisi naye oneminyaka engu-47 ubudala olahlekelwe izinkomo ezintathu kulesi sigameko usezamile ukuzifuna kodwa lutho. Kodwa akusikho lokho okumkhathazayo okunzima ukuthi usenezinkomo eziningi, izingulube nezimbuzi okufanele azinike ukudla.

“Ngilahlekelwe cishe u-R40 000 futhi lokho kungaphezu kwamandla. Nami ngikhathazekile ngoba kuzomele sithenge okunye ukudla kwemfuyo ngoba ngeke ikwazi ukudla ekubeni kunodaka.”

Izihloko zakamuva