Bakhungathekile abanikazi bepulazi abavalelwe i-akhawunti yibhange

Lubhalwe nguSihle Mavuso

Ibhange lakwa-Nedbank lifake enkingeni ibhizinisi lokufuya izingulube eThekwini ngokuvala i-akhawunti yalo yasebhange eno-R16-million. 

Ipulazi lezingulube lithi ibhange livale i-akhawunti yalo ngaphandle kokunikeza izizathu ezicacile.

Umqondisi we-Piggy Trading Farm (Pty) Ltd, uMnuz Siyabonga Ngcobo uthi uma ibhange liqhubeka nesinqumo salo ipulazi labo lizolahlekelwa ngomunye u-R16-million esitokweni uma izingulube zalo zingaphakelwa ngoba zizofa.

Ngokwama-imeyili phakathi kwebhange nenkampani, inkinga iqale ngesikhathi izikhulu zebhange zicela izincwadi ezithile ngezinjongo ze-FICA (Financial Intelligence Center Act). Inkampani ithi izihambise zonke izincwadi kodwa ibhange liqhubekile nokuvala i-akhawunti.

Encwadini ye-imeyili elagcina ukuyithumelela inkampani, ibhange lakwa-Nedbank lithe lizobuyela kuyo ngokuhamba kwesikhathi – kodwa lokho akukenzeki.

UNgcobo uthe le nkampani ikubona kuyinto ethusayo lena.

“Sinezinsolo eziqinile zokuthi kukhona okhona ebhange owaba nomona ngempumelelo yethu njenge nkampani yabamnyama wabe esenquma ukwenza lokhu.

“Izikhulu zaleli bhange ziqale ukusikhungathekisa ngokwehlisa umkhawulo wethu wansuku zonke [wokuthenga] usuka ku-R1.5 million wafinyelela ku-R250,000. Lokho kusikhinyabezile ngoba besingakwazi ukwenza kahle,” kusho uNgcobo.

Inkampani iyalele i-Baepi Attorneys ukuthi ilulandele lolu daba. Inkampani yabammeli inikeze ibhange lakwa-Nedbank umnqamulajuqu womhla ziyisithupha  kuNhlolanja ukuthi livule i-akhawunti noma lizobhekana nenkantolo.

“Konke lokhu okungenhla kubeka engcupheni iklayenti lethu, hhayi nje kwezezimali kodwa nesithunzi salo futhi okubaluleke kakhulu umonakalo omkhulu uma izingulube zifa ngenxa yokungatholi ukudla kwazo,” kufundeka ingxenye yencwadi.

Ibhange lithe ngeke likwazi ukudalula izizathu zesinyathelo salo njengoba “linomgomo wokugcina imfihlo phakathi kwebhange nekhasimende”.

Esithombeni esingenhla: Ezinye zezilwane ipulazi lokufuya izingulube elithi zisengozini ngenxa yesenzo sebhange.

Isithombe: Piggy Trading Farm Facebook

Izihloko zakamuva