Bakhathazekile ngokuvalwa kwezikole emakhaya

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Abaholi boMdabu eNkandla bafuna uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ubuyekeze isinqumo sawo sokuvala izikole ngenxa yokwehla kwesibalo sabafundi ezikoleni zasemakhaya. 

UMnyango umemezele ngoMbasa  kulo nyaka ukuthi uzovala izikole zasemakhaya ezibalelwa ku-900 ngoba azisimami njengoba kwehle ngendlela emangalisayo ukubhaliswa kwezingane ngenxa yokuthi abazali abaningi bayathutha ezindaweni zasemakhaya beyohlala emadolobheni.

Lesi senzo sesidale ukukhathazeka kwabanye abaholi bomdabu baseNkandla abaphikisa lesi sinqumo.

INduna uFikile Magazu Nhlebela ithe okuyinkinga kakhulu ukuthi uhulumeni ufuna ukuhambisa izingane ezikoleni okunzima ukufinyelela kuzo, ikakhulukazi ehlobo ngenxa yemifula eyingozi namabhuloho aphukile.

“Okukhathaza kakhulu ukuthi uMnyango wezeMfundo awukaze uxoxisane nathi ezindaweni zethu ngesikhathi ufinyelela kulesi sinqumo. Endaweni yangakithi kuzovalwa isikole samabanga aphezulu iSenzela, izingane zethu zizoyiswa endaweni okungelula ukuthi zifinyeleleke kuyo ikakhulukazi phakathi nemvula enkulu ehlobo.”

“Iningi lamalungu omphakathi alisebenzi futhi kuzomele lihlelele izingane zabo ukuthi zithole izindawo eziqashisayo eduze nezikole ezintsha. Bazokhokha kanjani uma bethembele kwizibonelelo zikahulumeni? Sifuna uhulumeni asibuyekeze lesi sinqumo,” kusho uMagazu Nhlebela.

Abanye abaholi bomdabu baseNkandla kuthiwa bavimbe izithuthi zesikole ekuthatheni abafundi besuka kwenye indawo beya kwenye bezama ukwenza isiqiniseko sokuthi asikho isikole okumele sivalwe ngenxa yokwehla kwabafundi.

Amaqembu aphikisayo e-KZN akhala ngokuthi amabhilidi ezikole angase aphenduke indawo yobugebengu uma zivalwa.

NgoNhlolanja uNgqongqoshe wezeMfundo uMbali Frazer wadalula ukuthi iningi labazali liyisa izingane zabo ezikoleni zasemadolobheni abakholelwa ukuthi zenza kangcono ngokwezinga lokuphasa.

Uthe yize sebezamile ukuthuthukisa izikole zasemakhaya ngengqalasizinda yesimanje, kodwa ukubhalisa kuyaqhubeka nokwehla.

Esithombeni esingenhla: Abaholi bomdabu abakhathazekile ngohlelo loMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal lokuvala izikole zasemakhaya ezingu-900

Izihloko zakamuva