Bakhala ngokuntuleka kwamanzi idamu ligcwele

Elmon Tshikhudo

Idamu i-Nandoni elise-Vhembe laqedwa eminyakeni eminingi edlule kanti ligcwele kakhulu. Kodwa imiphakathi endaweni isalwela ukuthola amanzi ahlanzekile.

Amanzi kule miphakathi angenye yezinsiza ezintulekayo esifundeni njengoba ezinye izigodi zihlala amasonto noma izinyanga zingenawo amanzi ahlanzekile.

UMasipala wesifunda sase-Vhembe kanye nesiphathimandla samanzi sesifunda, kwesinye isikhathi bathumela amathangi amanzi ezindaweni ezinjalo kodwa ngokuvamile amathangi awayenzi imisebenzi yawo yokuletha amanzi.

Lokhu sekuphoqe izakhamizi eziphelelwe ithemba ukuthi zisebenzise imadlana eziyitholayo yezibonelelo zakwa-Sassa ukuthenga amanzi.

Isigodi sase-Mtititi, okuwumphakathi ongamakhilomitha ambalwa ukusuka e-Malamulele, esiqhele ngamakhilomitha angu-15 ukusuka edamini, sinezindlu zomxhaso ezingu-650.

Ukuntuleka kwemisebenzi nobumpofu kuyahambisana futhi iningi lezakhamizi alikwazi ukukhokhela izinto eziyisisekelo.

Eminyakeni edluleyo izakhamizi bezithola amanzi esigodini esiseduzane sase-Muhunguti kodwa umgodi wama ukusebenza ngo-2020 washiya izakhamizi zingenamthombo wamanzi.

Amathangi abegcina amanzi e-Muhunguti nawo awasasebenzi njengoba sekuphele izinyanga ezinhlanu elinye liphukile ngesikhathi elinye lingenawo amanzi.

Azikho izethembiso zokuhlinzekwa kwamanzi ngamathangi futhi umphakathi uphelelwe ithemba.

UMthavini Mabasa unomndeni wabayisishiyagalombili. “Asikwazi ngisho ukugeza ebusuku njengoba lokho kuzosibiza imali eyengeziwe esingenayo,” etshela i-Scrolla.Africa.

Ukugeza kanye ngosuku kuthatha izigubhu ezimbili zamalitha angu-25 wamanzi.

Lo mthamo wamanzi ubuyisela izakhamizi emuva ngo-R10 emalini yamathangi azimele asizakala ngesidingo esinzima samanzi.

“Siphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni njengoba singenayo enye indlela yokuthola imali, siphoqeleka ukuthi sithenge amanzi sibe sinohulumeni othi ubeka abantu phambili,” esho.

Emalini yakhe yesibonelelo sikahulumeni kufanele athenge ukudla, anike abazukulu bakhe imali yesikole bese esala engenalutho.

“Lokhu kungaphezu kwamandla ethu thina esinemali yokuthenga impuphu,” kusho ugogo Mabasa.

“Uhulumeni wethu uyehluleka kanti okubi kakhulu ukuthi sabavotela.”

Umholi womphakathi uPhineas Bilankulu uthe izigodi sase-Mtititi sezineminyaka engaphezu kweyishumi zingenamanzi.

“Sesixoxisane nomasipala kaningi kodwa lokho akuzange kuthele zithelo. SineKomidi leziNkinga zaManzi elakhelwe le njongo kanti sesiye emahhovisi kamasipala ukuyoveza usizi lwethu. Esikutholayo yizethembiso eziyize,” esho.

“Lokhu salinda amanzi kusukela ngo-2013.”

Izihloko zakamuva