Bakhala ngokuntuleka kwamanzi e-Tshwane

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Njengoba izakhamuzi zase-Tshwane zibhekene nokunqanyulwa kwamanzi novalo lokuqubuka kwezifo luyanda.

E-Mountain View, e-Mamelodi izakhamuzi seziphendukele ekuphuzeni emithonjeni nasemifuleni njengoba ompompi bomile.

I-Soshanguve iyona ekhahlamezeke kakhulu kanti izakhamizi sezihlale isonto lonke zingenamanzi. Muva nje isibhedlela i-Kalafong sibe nenkinga yokushoda kwamanzi isikhathi eside kanti nezikole zase-Laudium nazo azinamanzi.

Njengoba isimo siya siba sibi kakhulu, uMasipala wase-Tshwane usucele ukuthi kuxoxiswane ngokushesha ne-Rand Water mayelana nezindaba zokuhlinzekwa kwamanzi – kodwa izakhamizi zikholelwa ekutheni umbukiso nje ngoba kudala zikhala ngokuhlinzekwa kwamanzi.

USiyabonga Tshabalala uthe kudingeke ukuthi bavuse umthombo omdala endaweni yabo njengoba isimo simanzonzo.

“Ngesikhathi kushisa kakhulu sibone ukuthi kumele simbe umthombo okanye sizoshona ngenxa yokoma nokushisa. Bese sililahlile ithemba lokuthi umasipala uzokuxazulula lokhu,” esho.

Uthe bahlukaniselana umthombo nezilwane. “Emini sixosha izimbuzi nezinja kodwa ebusuku ziphuza ngokuthanda kwazo futhi ekuseni kusuke sekuyithuba lethu,” esho.

Umhlengikazi ongathandanga ukudalulwa ngoba esaba ukuhlukunyezwa uthe lesi simo singadala ukuthi kubheduke izifo.

“Mina ngisebenza emtholampilo kuthiwe asisebenzise amanzi ngokuwonga. Ukwenza kanjani lokho esikhungweni sezempilo? Akumele yini sigeze amanxeba eziguli, noma siphinde sisebenzise amanzi? Lo mphathi akazi ukuthi wenzani,” esho.

Isikhulu esiphezulu kumasipala wase-Tshwane, uRandall Williams uthe usecele ukuthi i-Rand Water ingenele ngokushesha ukuze bahlole izinkinga ezikhona zokuhlinzekwa kwamanzi ezikhungethe izingxenye ze-Tshwane.

“Esontweni eledlule ngihlangane nosihlalo kanye nesikhulu esiphezulu sakwa-Rand Water sadingida izingqinamba ababhekene nazo e-Tshwane. Ukuphendula lokhu, sithumele amathangi amanzi. Kodwa-ke, imizamo yethu yokuqinisekisa ukuthi songa amanzi ukuvumela amadamu ethu ukuthi alulame ukuze azosebenza kuphela uma kukhona okuphakelwayo.”

Esithombeni esingenhla: Izakhamuzi eseziphendukele emthonjeni njengoba kome ompompi e-Tshwane

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva