Bakhala ngokukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni sekuhambe isikhathi

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Imiphumela kamatikuletsheni izokhishwa ngemuva kosuku obelubekiwe ngomhlaka-19 kuMasingana kanti lokho kuphakamise ukukhathazeka kubafundi abafake izicelo zokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme nalabo abadinga ithuba lokulungisa imiphumela yabo.

Abazali, abafundi nezinhlangano ezingenzi nzuzo abeneme bathi lokhu kuzophazamisa ikusasa labafundi – noma bagcine sebefunda lapho abebengazimisele ngokuyofunda khona.

Njengoba unyaka omusha wokufunda uqala ekuqaleni kukaNhlolanja, abafundi abanaso isikhathi sokulungisa izicelo zabo ngokusekelwe imiphumelo yabo.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa omunye wabazali wase-Newcastle uNksz Nokuphiwa Mncube, uthe kusukela ngo-2020 bebelokhu bebhekene nenkinga efanayo ngenxa yokuphuma kwemiphumela kamatikuletsheni sekuhambe isikhathi.

“Indodakazi yami ayikwazanga ukufaka isicelo ngesikhathi ngenxa yezinkinga ezithize ezithinta izingane eziningi zasemakhaya. Yalinda imiphumela yayo, ngebhadi imiphumela yafika ngemuva kwesikhathi ukuthi ingafaka isicelo nokuthi ithole isikole esithandayo.

“Lokhu akulungile neze futhi angazi ukuthi kungani bekwenza,” kusho uMncube.

UMnu Skhanyiselo Mdlalose we-Zenzele Matric Upgrade uthe inkinga enkulu ukuthi izingane eziningi zasemakhaya azifaki izicelo kusenesikhathi emanyuvesi nasemakolishi kodwa zilinda kuze kuphume imiphumela.

“Kuyisimo esibi sonke esizithola sikuso,” kusho uMdlalose.

“Uma imiphumela igcina isiphumile, inselelo enkulu ukuthi iningi labafundi ngeke bathole ithuba elanele lokuyisaimiphumela yabo ukuze bamukelwe esikhungweni abasithandayo. Isikhathi sincane kakhulu futhi izikhungo eziningi zisuke seziwuqalile unyaka wazo wokufunda.”

UMnu Mlungisi Zungu we-Sinothando Youth Foundation uthe bamatasa nokusiza abanye abafundi ukuthi bafake izicelo emanyuvesi nasemakolishi kodwa bakhathazekile ngosuku lokuphuma kwemiphumela olubekwe uMnyango weMfundo eyisiSekelo.

“Sizobasiza kanjani abafake izicelo sekudlule isikhathi uma bekhipha imiphumela kamatikuletsheni sekuzophela uMasingana? Akulungile lokhu futhi kumele bakulungise,” esho.

NgoMsombuluko ekuseni uNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande utshele umsakazo wakwa-SABC uKhozi Fm ohlelweni lwezindaba  ukuthi sebenaso isibalo sabafundi abazokwamukelwa esikhungweni semfundo ephakeme.

Eminyakeni ethile edlule imiphumela yayikhishwa phakathi kukaKhisimusi noSuku lukaNcibijane ukuze abafundi babe nesikhathi esengeziwe sokufaka izicelo nokuthuthukisa imiphumela yabo.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo u-Angie Motshekga

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva