Bakhala ngokuhlukunyezwa konogada base-Qatar

Dylan Bettencourt

Onogada abasebenza e-Qatar  emidlalweni yebhola babhekene nengwadla yokusebenza ngempoqo ngokusho kombiko we-Amnesty International.

Lo mbiko onamakhasi angu-73, osihloko esithi, bacabanga ukuthi sisebenza njengemishini ukhishwe ezinsukwini nje ezimbalwa kusondele iNdebe Yomhlaba, kanti lo mbiko ubhale umlando wonogada abangu-34 bezinkampani zonogada ezizimele eziyisishiyagalombili.

Umbiko uchaze onogada abasebenza izinyanga neminyaka ngaphandle kokuvunyelwa nosuku olulodwa lokuphumula.

Umsebenzi wase-Bangladesh utshele i-Amnesty ukuthi wayengenalo usuku lokuphumula eminyakeni emithathu.

Omunye unogada wase-Kenya uthe uvame ukuhlala izinyanga engalutholi usuku lokuphumula.

Umthetho wase-Qatar uthi wonke umsebenzi kumele okungenani aphumule usuku olulodwa ngesonto, umthetho abaqashi ngokocwaningo abangawunakanga.

Uma abasebenzi bethatha usuku lokuphumula phakathi nesonto, abaqashi babebajezisa ngokuhlala ekhaya ngokungafanele.

Laba basebenzi baqashwe izinkampani ezizimele futhi banikezwe umsebenzi wokuvikela izindawo ezifana nezinkundla zebhola.

Ucwaningo luphinde lwathola ukucwaswa kwezisebenzi ezithile ngokobuhlanga, ubuzwe kanye nolimi. 

Onogada abangu-15 ababambe iqhaza ngesikhathi socwaningo bathi bavame ukusebenzela ngaphandle beshiswa ilanga. Lokhu kuhlanganisa ukusebenza ngaphandle kwendawo yokukhosela noma ukuphuza amanzi ezinyangeni zasehlobo lapho amahora okusebenza angaphandle enganakiwe.

Umbiko uveze ukuthi izinkampani ezine kweziyisishiyagalombili azibakhokheli abasebenzi bazo imali yokusebenza amanye amahora angeziwe ngokwemithetho yezwe.

Amanye amacala aveza abasebenzi belahlekelwa umsebenzi okhokhelwayo wezinsuku eziyisishiyagalombili njalo ngenyanga.

Umphathi wezobulungiswa kwezomnotho nezenhlalakahle we-Amnesty International uStephen Cockburn uthe abasebenzi bayazi ukuthi bayaxhashazwa kodwa bazizwa bengenamandla okubekela abaqashi babo inselelo.

“Abaqashi basaxhaphaza abasebenzi babo ngokusobala futhi iziphathimandla zase-Qatar kumele zithathe izinyathelo eziphuthumayo zokuvikela abasebenzi futhi zenze abahlukumezi baphendule,” kusho uStephen.

Lo mbiko uza ngemuva kwezinyanga ezimbalwa umbiko we-The Guardian udalule ukuthi bangu-6,500 abasebenzi abasebenza emkhakheni wokwakha abasuka kwamanye amazwe abashonile besebenza ezinhlelweni zeNdebe Yomhlaba.

Umthombo wesithombe: @Mail&Guardian

Izihloko zakamuva