Bakhala ngohulumeni obashaya indiva abaholi bendabuko abaqothwayo 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Njengoba abaholi bendabuko bebehlangene ngeSonto emngcwabeni wenduna uMnu Squmfe David Mkhize, eThekwini abaningi babone sengathi izimpilo zabo zisengcupheni kakhulu.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi isibalo sabaholi bendabuko asebebulewe eKZN kusukela ngo-2012 senyuke ngesonto eledlule sisuka ku-42 saya ku-55.

Abaholi bendabuko abathathu babulewe ezindlini zabo ngesonto eledlule esikhathini esiyizinsuku ezinhlanu.

Induna uMkhize waseMbumbulu eningizimu yeTheku, ibulawe ngeledlule ihleli nomndeni wayo.

Kanjalo neNkosi uZwelakhe Ndaba waseNtabamhlophe e-Estcourt nenduna uWalter Ngcobo  kwaThoyane eMgababa nabo bahlaselwe behleli nemindeni yabo.

INkosi uMzamo Buthelezi woMkhandlu Wendabuko waseMbongombongweni ngaphansi kweZululand Traditional House of Leaders utshele i-Scrolla.Africa ukuthi bazizwa bebukeleka phansi ngokungahlinzekwa ngezokuphepha njengo sopolitiki.

“Uma ikhansela lewadi lithi lihlaselwe lithola impendulo esheshayo kuhulumeni eyisipesheli ezoqinisekisa ukuvikeleka kwalo,” kusho iNkosi Buthelezi. 

“Kodwa uma kukhulunywa ngabaholi bendabuko kubukeka sengathi izimpilo zethu abanendaba nazo nakancane ngoba akukho cwaningo oluke lwenziwa ngalabo abasinde ekuhlaselweni futhi akukho ezokuphepha esizitholayo.”

Uthe lokhu kubenza bazibuze ukuthi ngabe uNgqongqoshe uyakholelwa yini ukuthi ilungelo lokuphila eliqukethwe kuMthethosisekelo liyasebenza ngempela kubaholi bomdabu.

UMasipala weTheku ngo-2016 wasebenzisa imali engaphezu kuka-R500 million ekuvikelweni kwamakhansela.

UButhelezi uthe okubuhlungu kakhulu ukuthi ekubulaweni kwabaholi bendabuko akekho osaboshiwe.

“Uhulumeni akasithatheli phezulu, kodwa uma sekufika ukhetho basuke bejahe ukuzofuna igunya lethu lokukhuluma nabantu bakithi.

“Abantu abasabathembi osopolitiki, kodwa bathemba thina njengabaholi babo abaqotho abazohlala benabo noma sekuphele iminyaka emihlanu, kodwa impilo yethu ibonakala icekelwa phansi uhulumeni.”

Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uMnu Senzo Mzila uthe uNgqongqoshe uBongi maSithole Moloi usezingxoxweni noMnyango wezokuPhepha koMphakathi namaphoyisa ukuze kuqiniswe ukuphepha kwamakhosi asengozini.

Esithombeni esingenhla : iNduna uSqumfe David Mkhize ofihlwe ngeSonto eMbumbulu eThekwini.

Umthombo wesithombe : Umnyango Wezobuciko Namasiko

Izihloko zakamuva