Bakhala ngobungozi abalala emahhovisi akwaSassa belinde izibonelelo

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Izakhamizi zaseKapa zibeka izimpilo zazo engcupheni ngokulala ngaphandle kwamahhovisi e-Beauty Gate, ukuze zibe ngabokuqala kulayini wokuthola usizo.

Bafika kusukela ngehora lesithathu ntambama ngayizolo ukuze bakwazi ukuba phambili ekuseni. Abanye balala phansi kanti abanye balala behlezi ezihlalweni nasemabhakedeni amadala.

Izakhamizi zithi sezikhathele ukubuyiselwa emakhaya bengalutholi usizo ngakho, sebenqume ukuzibambela mathupha.

Omunye othola isibonelelo sikahulumeni ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe ngoba esaba ukuthi ngeke athole usizo uthe, “Sengiphindiselwe emuva izikhawu ezimbalwa ngoba ngifika ekuseni ngehora lesine kodwa kukhona abantu abalala lapha ukuze babe abokuqala kulayini.

“Nami nginqume ukwenza okufanayo ngoba ngiyayidinga imali.”

UMnu Mzimasi Mateza (40) ungomunye wabalala ngaphandle emahhovisi. Unxusa abakwa-Sassa ukuba babafunele indawo ephephile yokulala wathi, “U-Sassa udinga ukucela i-Beautiful Gate ukuthi isinike ihholo ngaphakathi ukuze silale ngoba kuyabanda futhi kuyingozi kakhulu.

“Bakhona abasebenzi bakwa-Sassa abazwelana nosizi lwethu, abanye bashaya amakhala futhi bakhala ngokunensa kwalolu hlelo.

UNomakholwa Matikinca (43) ulale ngaphandle kwamahhovisi yize ubesaziwa ukuthi uyeza, “Akunandaba ukuthi uqokiwe noma cha futhi abanqeni ukukubuyisela ekhaya. Ngakho-ke, ngikhethe ukuza ngizolala lapha.”

Okhulumela abakwa-Sassa e-Western Cape, uShivan Wahab uthe ihhovisi lakwa-Sassa eGugulethu linesidingo esikhulu sezinsiza ezihambisana nokuthutheleka okukhulu kwamakhasimende.

“Ngokusekelwe kulokhu, i-Beautiful Gate yaqala ukusebenza ngoNdasa nyakenye. Le ndawo isebenza njengawo wonke amahhovisi akwa-Sassa, kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu nsuku zonke futhi iyasiza ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esikhulu emphakathini.”

Uthe izindawo zokulala angeke bakwazi ukuba nazo kulabo abasuke beze kwa-Sassa. “I-Sassa ibilokhu igcizelela ubungozi balo mkhuba emphakathini.”

Ngokusho kwakhe, uhlelo lokuqokwa lwethulwa ukuze kuncishiswe isikhathi eside sokulinda kulayini omude. Akufanele abantu balale emahhovisi ukuze bakwazi ukuthola izinsiza.

“Umphakathi ungakwazi ukuziyela emahhovisi akwa-Sassa ngokuzithandela. Okunye, abakwa-Sassa bethule uhlelo lwe-inthanethi lokufaka izicelo ngesikhathi se-Covid-19 ukuze benze izinsiza zifinyeleleke kalula,” kusho uWahab.

Isithombe esingenhla: Abathola izibonelelo kwa-Sassa eKapa babeka izimpilo zabo engozini ngokulala ngaphandle kwamahhovisi e-Beauty Gate ukuze babe ngabokuqala kulayini. 

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva