Bakhala ngobandlululo koweWimbledon

Lubhalwe nguMbhali we-Staff

Incwadi entsha ibuyekeza indaba engalungile yomqhudelwano we-Wimbledon junior wango-1971 lapho umdlali osemusha onekhono anqatshelwa khona ithuba lokudlala ithenisi ngenxa yombala wesikhumba sakhe.

Umdlali wethenisi uHoosen Bobat (18) onekhono wakuleli wazibekisela indawo kowe-Wimbledon ngemuva kokuwina umqhudelwano wakhe wabancane.

Kodwa-ke, ngaleso sikhathi u-Alfred Chambers owayeyinhloko yenhlangano yethenisi kuleli wakuphikisa ukungena kwakhe – futhi wayezimisele ukuvimba uBobat ukuthi athole ithuba lakhe emdlalweni wethenisi.

Isizathu yini? Ukuthi uBobat akekho mhlophe ngebala.

Ngesikhathi somhlangano ekomkhulu le-International Lawn Tennis Federation e-London ngo-1971 uChambers waphikisa ngokuthi akayena umdlali ohamba phambili kuleli wathi akahlangene nenhlangano eyaziwayo.

UBobat njengomuntu omnyama waveza ukuthi wayengavunyelwe ukuqhudelana nomdlali ovelele wathi kodwa usejoyine iqembu lethenisi e-North London futhi wangenela imiqhudelwano eminingi.

Ngemuva komhlangano unobhala wale nhlangano uBasil Reay wanquma ukuyalela i-All England Club ukuthi isuse igama likaBobat emqhudelwaneni wamvimbela ekutheni abambe iqhaza kulo mqhudelwano.

Lesi sinqumo saqeda amathemba kaBobat okudlala ku-Junior Wimbledon nawokuthi aqale umsebenzi oyimpumelelo wethenisi.

USolwazi wezomlando nongumngani kaBobat, uSaleem Badat wabhala incwadi ekhuluma ngethenisi engacwasi ngokwebala kuleli ngesikhathi sobandlululo.

Uthinte i-All England Lawn Tennis Association ecela ukuthi ixolise ngokukhishwa kukaBobat.

Isikhulu sale nhlangano uSally Bolton uqale waphendula ngokuthi umatasa kakhulu ukuthi angahlangana nabo kodwa wathi usomlando weqembu uphenya inqubo yango-1971 yokungena kulo mqhudelwano.

UBobat ucabanga ngethuba elameqa futhi uyazibuza ukuthi impilo yakhe ngabe ihluke kanjani ukube wadlala ku-Junior Wimbledon.

Ukholelwa ekutheni bekungaba ithuba lokukhuthaza ezinye izingane zabamnyama kuleli ngokukhombisa ukuthi noma ngubani angayizuza impumelelo phezu kwemizabalazo nobunzima obabukhona ngesikhathi sobandlululo.

Ngesikhathi le ncwadi iletha ukuthula kuBobat usafuna izimpendulo zemibuzo mayelana nenqubo yokuthatha izinqumo ngemuva kokukhishwa kwakhe.

Le nhlangano iluvumile lolu daba futhi izwakalise ukuzimisela kwayo ukukhuluma noBobat nokuthi iphenye ezinqolobaneni ukuze iqonde kangcono ukuthi kwenzekani.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: UHoosen Bobat

Izihloko zakamuva