Bakhala ngezigebengu ezizenza amalungu aqapha umphakathi

Lubhalwe uBuziwe Nocuze

Izigebengu zaseKapa sezinamaqhinga azo okugebenga izakhamuzi ngokugqoka amajakhethi agqokwa amalungu aqapha umphakathi.

ULungiswa Masoka (45) ube isisulu salolu hlelo ngesikhathi ehamba ngaseMsiya.

Kufike abantu abathathu kuye abebegqoke amajakhethi afana nawalabo abaqapha umphakathi wacabanga ukuthi amalungu aqapha umphakathi.

“Emizuzwini embalwa ngaphambi kokuthi basondele kimina ngicishe ngaphucwa isikhwama sami izigebengu ezimbili futhi ngiye ngakhululeka ngesikhathi ngibona abazenza amalungu aqapha umphakathi beza ngakimi kodwa akuzange kungifikele ukuthi bahambisana nalaba ababili ababezame ukungigebenga phambilini,” kusho uMasoka.

Kuthiwa laba abazenza amalungu aqapha umphakathi bamtshele ukuthi ube nenhlanhla ngokuba khona kwabo endaweni bamcebisa ngokuthi ashintshe indlela.

“Omunye wabo uye wathi uzohamba nami ukuze aqinisekise ukuphepha kwami. Uye wathi sithathe enye indlela ukuze singahlangani nezigebengu. Bengingazi ukuthi le ndlela esiyithathile isiholela ngqo kulaba ababili abazame ukungigebenga phambilini,” kusho uMasoka.

Lezi zigebengu zithathe umakhalekhukhwini wakhe kanye nemali zamshiya dengwane.

Okucasule uMasoka kakhulu ukuthi esinye isigebengu besimhleka simbhuqa sithi ubezitshela ukuthi uphephile, ubengazi ukuthi basebenzisana bonke.

Esinye isakhamuzi esingathandanga ukudalulwa igama sidalule osizini lwaso njengoba silahlekelwe i-weave yaso ethathwe iqembu elifanayo lezigelegeqe.

“Sekunesikhathi eside beqhuba lobu bugebengu. Kungesikhathi sebeqedile ukukugebenga lapho obona khona ukuthi abawona amalungu aqapha umphakathi angempela.”

Ilungu leforamu eqapha umphakathi elikhulume ngaphansi kwemibandela yokungadalulwa igama ligqamise ubungozi obudalwa yilezi zenzo zobugebengu.

“Cabanga uma ilunga langempela

lingazithela phezu kwalesi simo libahlasele lingazi ukuthi bayizigebengu. Sinxusa amalungu omphakathi ukuthi aqaphele anqabe noma yiziphi izicelo zalabo abasolwa ngokuzenza amalungu aqapha umphakathi abacela ukuthi bahambe ezindaweni ezicashile. Thina asisebenzeni kanjalo.”

Usihlalo we-Nyanga Community Policing Forum uDumisani Qwabe ugcizelele ukubaluleka kokuthi amalungu omphakathi azame ukuthatha izithombe zabasolwa.

“Ukuba nezithombe zezigebengu kungasiza kakhulu emizamweni yethu. Kodwa-ke, abantu abenza lo msebenzi kumele baqikelele ukugwema ukubeka ukuphepha kwabo engozini. Uma sihlome ngezithombe zabo singabhekana nalezi zigebengu ngempumelelo,” kusho uQwabe.

Ukwengeza, abaholi bomphakathi bazibophezele ekutheni bazovakashela indawo ethintekile bathi bazozenza izakhamizi ezivamile ukuze baqoqe ulwazi olwengeziwe.

Esithombeni esingenhla: Izakhamizi zaseKapa ziba izisulu zezigebengu ezizenza amalungu aqapha umphakathi.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva