Bakhala ngamaphoyisa angasebenzi

Buziwe Nocuze

Ukuveza ukuthi isiteshi samaphoyisa saseNtabethemba e-Eastern Cape asinabo abasebenzi, kungaba yiphutha.

Kunamaphoyisa ayisikhombisa, asebenza izikhathi ezihlukene – okumele asebenze endaweni ehlanganisa izigodi eziyisikhombisa.

Bamatasatasa kangangokuthi kwesinye isikhathi isiteshi samaphoyisa sisala singenamuntu ngoba amanye amaphoyisa akhona ayazulazula, asuke ebizelwe ezigamekweni noma eziphumulele nje.

Noma ngubani odinga usizo kufanele alinde, ngezinye izikhathi abantu balinda amahora.

UMnu Phozisa Mzangwa-Mani, onguSihlalo we-Community Policing Forum, ukholelwa ukuthi ubugebengu budlangile emiphakathini yabo ngoba izigebengu ziyazi ukuthi isiteshi samaphoyisa sisebenza kanjani nokuthi sisebenza nini.

Uthe uma amaphoyisa amabili asemsebenzini eyozwa udaba lommangali, avala isiteshi samaphoyisa asivule uma esebuya.

UMani utshele i-Scrolla.Africa ukuthi kunesikhathi lapho ababamba khona isigebengu befuna ukusinikela emaphoyiseni.

“Kwakusanda kushaya ihora lesithupha ntambama ngesikhathi sishayela amaphoyisa ucingo kodwa satshelwa ukuthi silinde ngoba amaphoyisa amabili asematasatasa. Kuthe phakathi kwamabili izigebengu zafuna ukuthi zidedelwe ngoba bese zilinde amaphoyisa isikhathi eside kanti kwafaneleka ukuthi i-CPF ibakhulule,” esho.

“Lezo zigebengu zasiqinisekisa ukuthi ngeke zibaleke uma sizidedela ngoba amaphoyisa awafiki.”

Ngaphandle kokusiza umphakathi waseNtabethemba, cishe izigodi eziyisithupha zithembele kulesi siteshi esisodwa samaphoyisa. Ikhwezi kanye ne-Tembalethu nazo ziphakathi kwalezo zigodi.

Muva nje amanye amalungu omphakathi kudingeke ukuthi ajike engalutholile usizo ngenxa yokuthi isiteshi samaphoyisa besivaliwe.

Ilungu lomphakathi lithe like lezwa isigebengu sizama ukungena endlini yalo ngophahla labe selishayela amaphoyisa ucingo ngokushesha.

“Amaphoyisa angitshele ukuthi umgwaqo oya emzini wami awumuhle futhi asaba ukuthi azoqhunyelwa ithayi lemoto. Amaphoyisa ethu awanamsebenzi walutho lapha,” kusho lo wesifazane.

Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uWarrant Officer Majola Nkohli uthe bazitholile izikhalazo esisemthethweni mayelana nalesi siteshi.

“Lezi zinsolo sizibuka ngeso elibukhali futhi sinxusa amalungu omphakathi ahlangabezane nembibizane efanayo kulaba abashiwoyo ukuthi abikele umphathi siteshi,” kusho uNkohli.

Izihloko zakamuva