Bakhala ngamanyuvesi akuleli angabanakile

Dylan Bettencourt

Abafundi bakuleli abafundela ezobudokotela ababaleke e-Ukraine ngemuva kokuthi i-Russia ihlasele kuleliyazwe ngoNhlolanja bathi abakwazi ukuthola izikhala emanyuvesi akuleli.

Bangaphezu kuka-50 abafundi abangakwazi ukuqedela izifundo zabo njengoba belwela ukuthola izikhala zabo emanyuvesi akuleli.

Abafundi babhale incwadi ngomhlaka-25 kuNhlaba bebhalela uMnyango wezeMfundo ePhakeme noQeqesho ngethemba lokuthola usizo oluthile.

Namanje abakayitholi impendulo. Njengamanje bathi izikole zezokwelapha zase-Ukraine zikwazile ukuqhuba amakilasi kwi-inthanethi phakathi nempi.

Manje abafundi banethemba lokuthi ngeke balahlekelwe unyaka wonke wemfundo yabo njengoba lokho kungabeka ikusasa labo njengodokotela kanye nochwepheshe bezokwelapha encupheni.

“Sesiyangasekupheleni konyaka wokufunda emanyuvesi ethu ase-Ukraine; abaningi bethu ngeke bakwazi ukuthola imibhalo yezemfundo. Izikole zezokwelapha zase-Ukraine zingamaqhawe ngoba sikwazile ukuqhubeka ukufundisa abafundi kwi-inthanethi ngalesi sikhathi esinzima, ukuze kuqinisekiswe ukuthi asilahlekelwa yilo nyaka wokufunda,” kufundeka incwadi yabo eya emnyangweni.

“Iningi labafundi abaseminyakeni yokuziqeqesha emtholampilo bakwazile ukuqhubeka nokushintsha izibhedlela zakuleli njengoba amanyuvesi esinikeze izincwadi zokwenza njalo.”

ULuphumlo Ntengu ongumfundi owenza unyaka wokugcina uthe izivivinyo zabo bekumele ziqale ekupheleni kukaNhlaba kodwa zihoxiswe ngenxa yempi.

“Besingabafundi ababalelwa ku-38 ngesikhathi sisuka e-Vinnytsia ngomhlaka-28 kuNhlolanja ngebhasi elalihlelwe yisikole kodwa esizikhokhele lona.

“Ibhasi libiza u-R55 000. Ukusuka e-Vinnytsia siye entshonalanga ye-Lviv, ukusuka lapho saya e-Budapest lapho esisizwe khona izakhamizi zase-Hungary nabakuleli. Sisuke lapho sandiza saya e-Doha, saze safika kwelakithi,” kusho lo mfundi, kwi-GroundUp.

Okhulumela i-Health Professions Council of South Africa (i-HPCSA) uthe basebenzisana nomnyango ukubhalisa abafundi.

“Abafundi balulekwe ngokuthi balethe wonke amaphepha adingekayo ukuze kubuyekezwe ikharikhulamu ukuze uhlelo lokubafaka esikoleni luqhutshwe ngokushesha,” kusho okhulumela i-HPCSA.

Kodwa-ke uNtengu uveze ukuthi abafundi bebengakathintwa mayelana nalokhu.

“Asikacelwa yi-HPCSA noma amanyuvesi ukuthi silethe lawo maphepha. Simi ngomumo ngesinakho uma sebekufuna.”

Umthombo wesithombe: @Mail&Guardian

Izihloko zakamuva