Bakhala ngamandla anikezwa onompempe ebholeni lo mbhoxo

Lucky Maree

Owesilisa ubonakala edidekile eduze nerobhothi lomgwaqo ebheka okuthile phansi. Omunye umuntu uyambuza ukuthi ufunani. Uthi uwise u-R20 futhi uyawufuna.

“Ulahleke lapha eduze nerobhothi?” Kubuza umfana.

Waphendula wathi. “Cha ulahleke laphaya.” Ekhomba kwenye indawo. 

“Pho kungani uyifuna lapha?”

“Ngoba kumnyama kuleyandawo.”

Ukushaya uNigel Owens ukuvuma kwe-World Rugby ukuthi uhlulekile.

Yebo u-Owens uzokhunjulwa njengonompempe omkhulu kunabo bonke emlandweni womdlalo, njengoba uBill McClaren cishe ezokhunjulwa njengomhlaziyi omkhulu kunabo bonke, kodwa ukuletha lowo nompempe omkhulu kuwukuchitha isikhathi.

Yini okufanele ayenze?

Ngabe kufanele atshele inqwaba yonompempe bamazwe ngamazwe ukuthi kade benza umsebenzi omubi futhi badinga ukwenza kangcono?

Cishe kade bakwazi lokho. 

Ngokuqinisekile abalandeli bayakwazi lokho, abaqeqeshi nabadlali bayakwazi futhi ngaphandle kokungabaza ne-World Rugby iyawazi. Futhi akudingeni u-Owens ukuthi abatshele lokho. URassie Erasmus usekwenzile lokho.

Okunye ukuvuma ukwehluleka ukushintshwa kwemithetho emisha enqwabelaniswa emithethweni emidala engasebenzanga kwasekuqaleni.

Imithetho emisha yokusheshisa umdlalo iyavivinywa e-Australia njengamanje.

Kubandakanya ukunikeza i-scrumhalf imizuzwana emihlanu ngemuva kokuthi unompempe ayisebenzise”; 

kunomkhawulo wamasekhondi angu-30 ekusetheni i-scrum, amasekhondi angu-90 okuguqulwa komdlalo namasekhondi angu-30 ukuqala kabusha ngemuva kokuguqulwa komdlalo.

Futhi ngokushesha uyazibuza ukuthi ngabe umgcini wesikhathi uzokwengezwa yini eqenjini eliphethe? Ungabona abagcini besikhathi njengabaqeqeshi bemidlalo yakudala, abanamawashi ayisithupha alenga ezintanyeni zabo akunjalo?

Kodwa njengoba sikhipha ama-stopwatch ethu kunomkhawulo owodwa wesikhathi oshaywa indiva. Ingabe izikhulu ezine, unompempe, amajaji e-touch, kanye ne-TMO basasebenzisa imizuzu emihlanu, eyisithupha, eyishumi benengqungquthela, bebheka umdlalo ofanayo ngokuphindaphindiwe? Ingabe isiphi izizathu zalokhu?

I-World Rugby sicela uyeke ukuzama ukuthola izisombululo kusethi yemithetho esele eyinkinga ngokwengeza eminye imithetho phezu kwayo!

Ukwengeza eminye imithethi eyinkinga kufana nokubheka u-R20 ngaphansi kwerobhothi ngoba kumnyama lapho owuwise khona. Ziphoqeni ukuthi nikhanyise ithoshi futhi niyofuna izixazululo zangempela.

Qala ngokwenza umsebenzi wonompempe ube lula, kungabi nzima kakhulu.

Futhi kuyikhambi elilula. Awukhishwe umthetho wamakhadi. Vumela unompempe aqale ahlole umdlali esikhundleni sokumkhipha. Ngaleyo ndlela isinqumo mayelana nesijeziso siwela ezandleni zephaneli ekhonjiwe ukuze sibuyekezwe kamuva.

Uhlelo lwamakhadi lunikeza unompempe amandla okunquma umphumela womdlalo  futhi ngokuvamile bathatha izinqumo ezingalungile. Yekani ukubanika intambo eyengeziwe ukuze bazilengise ngendlela emangalisayo. Kungani kunzima kangaka ukukuqonda lokho?

Izihloko zakamuva