Bajabule e-Nigeria njengoba kukhululwe izingane zesikole ebezithunjiwe

NgoLwesihlanu kube nenjabulo kanye nokubungaza njengoba amakhulu ezingane zesikole ezazithunjwe ngamadoda ayehlomile esikoleni okuhlalwa kuso e-Nyakatho yentshonalanga ye-Nigeria zidedelwe ngoLwesibili.

Kodwa ezinye izinkulungwane zezingane zisathunjiwe ngabaphangi kanye namaqembu ayizishoshovu angavumelekile ukungena eNyakatho nempumalanga yezwe, kodwa asesabalale enyakatho ye-Nigeria ikakhulukazi egcwele amaSulumane.

Ukukhululwa kwamantombazane bekungokwesibili esikhathini esingaphansi kwesonto lapho oshayasibhamu bebuyise izingane zesikole ezithunjiwe.

Amantombazane athathwa esikoleni samabanga aphakeme sikahulumeni edolobheni lase-Jangebe esifundeni sase-Zamfara.

“Kuyayijabulisa inhliziyo yami ukumemezela ukukhululwa kwabafundi ababethunjiwe,” kusho umphathi wase-Zamfara State, uBello Matawalle. Babalelwa kuma-279 amantombazane abethunjiwe.

Abafana abasebancane kanye namantombazane baye babe yizisulu zokuthunjwa ngamaqembu ahlomile afuna ukwenza imali. Uhulumeni wase-Nigeria uyakuphika ukuthi ubakhokhele imali yokubahlenga.

Abazali abakhathazekile bachaza indlela abakuzwa ngayo ukudutshulwa futhi bathola ukuthi amadodakazi abo athathiwe.

Indoda eyodwa, enamadodakazi amabili kulesi skole, efice indodakazi yayo encane ikhala.

 “Ngiphuthume kuye ngambamba, nginethemba lokuzwa ukuthi nodadewabo omdala uphephile, naye. Kodwa wanikina ikhanda wathi, ‘Bamthathile.’ Waphinda wakhala.”

Indodakazi yakhe imtshele ukuthi la madoda abehlomile abegqoke umfaniswano ethi asebenzisana namasosha.

Le ndodakazi encane eneminyaka eyi-13, icashe ngaphansi kombhede wayo, ibuka udadewabo omdala oneminyaka eyi-14, ethathwa kanye namakhulu amanye amantombazane.

Ividiyo efakwe ku-Twitter ikhombise amanye amantombazane ehamba edlula izintatheli elandelana – ngesizotha nangokuthula – ngenkathi kukhanya amakhamera. Izithombe bezikhombisa ezinye zingafake zicathulo ezinye zixhuga.

NgoLwesibili, umbusi wezwe uMatawalle, ubungaze ukubuya kwamantombazane ethi. “Ngiyalela bonke abantu base-Nigeria abanezinhloso ezinhle ukuthi bajabule nathi njengoba amadodakazi ethu esephephile manje.”

Izihloko zakamuva