Bafunda ngaphansi kwezimo ezinzima abafundi baseZim

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Njengoba kuqala ithemu yesibili yonyaka izingane eziningi zasemaphandleni e-Zimbabwe zilungiselela ukuqala uhambo lwansuku zonke olukhathazayo noluyingozi lokuya esikoleni.

Izingane zasesigodini sase-Sanangwe e-Masvingo North zihamba amakhilomitha angu-18 ukuya esikoleni samabanga aphezulu esiseduze.

Ukuze bafike lapho kumele bawele imifula i-Mutirikwi ne-Muzare egcwele izingwenya.

Ngesikhathi abaningi benza lokhu kuzidela okubuhlungu ngemfundo yabo kwabanye kuyinto enzima kakhulu. Isibalo sabashiya izikole beyoshada besebancane siyakhula emaphandleni ase-Zimbabwe njengoba benquma ukuphila impilo ngaphandle kwesikole.

Kwabaningi ukushada besebancane kuyisinyathelo sokugcina. Emantombazaneni amaningi asemancane kusho ukukhulelwa kwentsha nokuya ocansini besebancane.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa umzali u-Anderson Machaya (58) uthe ukuhamba amabanga amade kuphazamisa ukwenza kahle kwezingane esikoleni ngoba azikwazi ukugxila uma zikhathele ikakhulukazi amantombazane.

“Lokhu kube nomthelela ekwandeni kwemishado yezingane endaweni yangakithi ngoba umshado ukuphela kwento abayicabangayo uma sebethatha isinqumo sokuyeka isikole,” esho.

“Ngesikhathi sezimvula abafundi baphoqeleka ukuthi bahlale emakhaya amasonto ngoba isikole sabo siphakathi kwemifula emibili egcwele izingwenya futhi abakwazi ukuwela uma imifula igcwele,” engeza.

Omunye umzali uGrace Dhurumba (55) uthe ukuhamba ibanga elide kwabafundi kuyawubulala umdlandla ngoba sebebona isikole siyinto engabalulekile.

“Ngiyethemba ukuthi uhulumeni wethu uzosifeza isithembiso sakhe sokwakha isikole endaweni yethu,” esho.

“Uyazibona izingane uma zibuya esikoleni ukuthi zikhathele nokuthi aziphilile.”

Okhulumela uMnyango wezeMfundo yamabanga aphansi naphezulu uTaungana Ndoro uthe uhulumeni uzama ukuthola isixazululo ukuze izingane zingadingi ukubeka izimpilo zazo engozini uma ziya esikoleni nsuku zonke.

Ukuqinisekisile ukuthi kunabafundi abahamba amabanga amade wathi bakha izikole ezweni lonke ukuze balwe nalenkinga.

Oyilungu lePhalamende e-Aspiring Masvingo North uMnu Brian Mudumi uthe usehlangane nekomiti lephalamende elibhekelela imfundo yamabanga aphansi naphezulu okubakhathaza ukuthi bakhe isikole samabanga aphezulu e-Sanangwe.

“Lezi izindawo ezintsha zokuhlala futhi uhulumeni usaphezu kwezinhlelo zokuzithuthukisa. Ukuze kunqandwe imishado yezingane ezincane kanye nokuyeka isikole kumele kwakhiwe isikole samabanga aphezulu esiseduze,” esho.

Esithombeni esingenhla: Izingane zesikole samabanga aphansi e-Masvingo 

Umthombo wesithombe: Dalphine Tagwireyi

Izihloko zakamuva