Bafuna ukuphumela obala ngendlela abazizwa ngayo abe-LGBQTI e-Zim

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Kuyingozi ukuphuma obala ezweni elithatha ukuthandana nomuntu onobulili obufana nobakho njengecala elibomvu, ezweni lapho ukucwasa kanye nemibono ehlukene kugcwele kungakhathaliseki ukuthi kuletha ubungozi obunjani empilweni yomuntu. 

Umphakathi we-LGBQTI e-Zimbabwe uthi uzibona ungaphephile. Bazwakalise isifiso sabo sokuthi i-Zimbabwe iphasise umthethosivivinywa obavikelayo futhi oguqula izwe labo libe indawo ephephile nendawo lapho abaphila khona ngokukhululeka. I-Zimbabwe ingelinye lamazwe angu-69 avimbela abantu abathandana nobulili obufanayo.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa, uNobukhosi Mangena (27) ohlala kwaBulawayo uthe akazizwa evikelekile nakancane futhi uyesaba ukuphumela obala ngendlela azizwa ngayo ngobulili obufana nobakhe.

“Ucansi lwabantu bobulili obufanayo luthathwa njengobugebengu kulelizwe engikulo. Angicabangi ukuthi ngizoba nesibindi sokuphumela obala futhi anginayo imizwa yobulili obuhlukile mina ngingajabuliswa ukushada nenye intombazane,” kusho uNobukhosi.

“Ngiyesaba ngisho ukutshela abazali bami indlela engizizwa ngayo nendlela engingathanda ukuphila ngayo. Balindele ukuthi ngishade, kodwa ngiyazibuza ukuthi ngizobatshela kanjani ukuthi ngithanda ubulili obufana nobami futhi ngifuna ukushada nentombi yami eneminyaka engu-20.”

I-Zimbabwe ibandlulula umphakathi we-LGBQTI, njengoba ukushada kwabantu bobulili obufanayo kanye nokuya ocansini nobulili obufana nobakho kuthathwa njengobugebengu. Ungaboshwa iminyaka engu-14 ejele uma ungaphumela obala.

“Kube nemibiko engaguquki yokucwaswa nodlame olwenziwa kubantu be-LGBT eminyakeni yamuva nje, okuhlanganisa ukushaya, udlame locansi, ukuhlukunyezwa, ukukhwabanisa, nokunqatshelwa kwamalungelo ayisisekelo,” kusho i-Human Dignity Trust.

Owesilisa oneminyaka engu-26 othanda ubulili obufana nobakhe uthe noma ngubani osemphakathini we-LGBTQI kufanele azifihle ukuthi ungubani.

“Ukucwaswa, ukuhlaselwa ngodlame, nokuvalelwa ngaphandle kuyimiphumela yokuphumela obala. Ukuphumela obala into engingeke ngizame ukuyenza okwamanje.”

“Kodwa sesikhathele ukuhlala sifihla indlela esizizwa ngayo.”

Uthe ukholelwa ukuthi uhulumeni kufanele ashaye imithetho ebavikelayo futhi evumela ukuthi baphile ngokukhululeka.

“Sifuna ukuphila ngokukhululeka njengawo wonke umuntu, kodwa siyesaba ukutshela umhlaba wonke ngobulili bethu ngoba siyazi ukuthi sizophathwa kanjani.”

Umqondisi wenhlangano ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe (GALZ) uChesterfield Samba uthi bazokwethula izinhlelo ezizokwazi ukukhulumisana negatsha likahulumeni ukuze basebenze endaweni abakwazi ukwamukelwa kuyo. 

Isithombe esingenhla: Esalowo ozihlonza njengelungu le-LGBTQI

Umthombo wesithombe: Inhlangano ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe

Izihloko zakamuva