Bafuna linyuke izinga lokuthandwa komdlalo we-Chess

“Isipho somdlalo we-Chess”

Eminyakeni emithathu edlule namuhla, ngosuku lwami lokuzalwa, umhlaba uyaqala ukuzwa ngoTanitoluwa Adewumi.

UTani, owabaleka ezweni lakhe e-Nigeria ubehlala endaweni yokukhosela abantu abangenamakhaya ngaleso sikhathi, wawina i-New York State Chess Championship eyavezwa kwi-New York Times futhi ngokushesha yadonsa amehlo omhlaba.

Wayeneminyaka eyisishiyagalombili kuphela ngaleso sikhathi.

Abantu emhlabeni wonke bayigubhe indaba kaTani futhi ngenxa kokusekelwa okukhulu, umndeni kaTani ukwazile ukuphuma endaweni yokukhosela waya endlini.

Impumelelo kaTani yangikhuthaza ukuba ngicabange ngokuthi singawusebenzisa kanjani umdlalo we-chess ukuze uguqule izimpilo zezingane eziningi.

Ngingawusebenzisa kanjani umphakathi wethu we-chess lapha edolobheni lase-New York ukuze usize nabanye bathole amathuba amakhulu?

Phakathi nalolu bhubhane, sethule i-Gift of Chess ngenhloso yokuqala nokusabalalisa amasethi e-chess angu-10,000 kanye nokufinyelela kochwepheshe be-chess kubafundi bezikole zomphakathi kulo lonke elase-New York City.

Ngesikhathi indaba kaTani igqashuka, uTunde Onakoya, umsunguli we-Chess emijondolo yase-Afrika ozinze e-Lagos, e-Nigeria, ungithumelele umlayezo.

Sixhumene ngenxa yothando lwethu lwe-Chess kanye nokholo oluhlanganyelwe emandleni okuguqula imidlalo.

Ngemuva kweminyaka emithathu uTunde eqale ukungithinta, ngijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-Gift of Chess izodlulela e-Lagos ngokubambisana ne-Chess emijondolo.

Kulo Mgqibelo, uTyrone Davis III, owazalelwa e-Bronx futhi oyilungu lebhodi aphinde abe ngumsunguli we-The Gift Of Chess uzobe elibangise e-New York kanye nase-Nigeria ukuze asebenze ngokuqondile noTunde ukuze ahlinzeke ngamasethi e-chess angu-500 ezinganeni ezisemijondolo yase-Lagos.

Ongumpetha we-Chess waseMelika kanye nomfundi wasekolishi lesizukulwane sokuqala, uTyrone okwamanje uqeda unyaka wakhe omkhulu e-Massachusetts Institute of Technology lapho enguMengameli weqembu le-Chess.

Sethule umkhankaso we-GoFundMe ukuze sixhase ngezimali ukusatshalaliswa kwamasethi okuqala angu-500, ngalo lonke idola elengeziwe eliqoqwe ngokuqondile ekuthengeni amasethi e-chess engeziwe kanye nokufinyelela kubuchwepheshe be-chess bezingane ezingaphakathi komphakathi wase-Lagos nangaphandle kwalokho.

Ngosuku lwami lokuzalwa, asikho isipho esikhulu ukwedlula ukusiza ukusekela imizamo yethu yokuthuthukisa i-chess ukushintsha izimpilo.

Ngokusho kukaTunde, “kungenzeka wenze izinto ezinkulu endaweni encane.”

Okubhalwe izintatheli: I-Lagos ne-New York ibambisene ngaphesheya kolwandle ukuze bakhe izingane nemiphakathi yazo nge-chess. Impela kufanele sifinyelele ezinganeni eziseGoli noma eKhayalitsha noma e-Mount Frere?)

Izihloko zakamuva